AjánlóMente MisszióRégiófelelősök

Új korszak, új régiófelelősök – köszönjük!

Kedves Fiatalok!

Az elmúlt egy-másfél év szemmel láthatóan nagy változásokat hozott minden régió életében. Felnőtt egy új generáció, benne új kisebb testvérekkel és régiófelelősökkel. Miközben hálával tartozunk az előző önkéntes generációnak értünk és közös missziónkért tett erőfeszítéseiért, nagy öröm lehet a szívünkben, hiszen ez a változás azt is jelenti, hogy közösségeink élnek, van következő generáció, melyet az egyház számára nevelünk.

E sorokban szeretném megköszönni a korábbi régiófelelősöknek, kisebb testvéreknek és minden önkéntesnek, hogy együtt szolgálhattunk egy nemes célt: Isten Egyházának építésében segédkezhettünk. Egyúttal bízom benne, hogy nem szakad meg a kapcsolat, és továbbra is részt tudtok venni a közösségi alkalmakon, szolgálataitokkal továbbra is tudjátok segíteni régiótok munkáját.

További soraimmal az új szolgálattevőket szeretném megszólítani. Mindenekelőtt köszönettel tartozom, mert bevállaltátok, hogy munkátok által segítitek a hitünk szerint a Nagyboldogasszony által elindított missziót, melyet a régiókban és a plébániákon végzünk. Kedves új régiófelelősök! Nagy feladat vár rátok. Nagy eltökéltségről és cselekvőkészségről tettetek tanúságot azzal, hogy elfogadtátok a felkérésemet. Remélem, szolgálatotok nem csak nagy feladatokat fog jelenteni számotokra, hanem éppen annyi örömöt és segítséget is az Istenhez vezető úton.

A jelenlegi járványhelyzet online kihívások elé állít mindnyájunkat. Büszke vagyok rátok, mert úgy látom, helyt tudtok állni e megpróbáltatások között, és nem hagyjátok magukra régiótok fiatalságát.

További gondos, lelkes, Isten áldásával kísért szolgálatot kívánok nektek és minden mentés önkéntesnek!

Bezák Tamás
Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkész

Az aktuális régiófelelősök régiók szerinti bontásban ezen a linken megtalálhatók.