Támogatóink

Váci Egyházmegye

A Lelkészség anyaszervezete. A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség (és Irodája) gyakorlatilag a Váci Egyházmegye egyik alegysége, szakpasztorációs területe, ezért a megyéspüspök jelentős anyagi és humán forrásokkal támogatja a Mentemissziót.

Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal (VIFI) Alapítvány

Adószám: 18338269-1-13

,,Az Alapítvány tartós célja a Váci Egyházmegyéhez tartozó ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása, a működéshez szükséges anyagi, technikai és személyi háttér megteremtése, és a Váci Egyházmegyében folyó regionális ifjúságnevelő munka szervezése, koordinálása, szervezeti segítése.” (Részlet az alapító okiratból)

A VIFI Alapítvány Magyarország 1/10-én biztosít elérhető közösségi hálót fiatalok számára Pest és Nógrád megyében, valamint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék egyes részein, azaz a Váci Egyházmegye területén. A VIFI az Egyházmegye Ifjúsági Lelkészsége régióinak és teljes Mentemissziójának támogató háttere, mellyel együttműködve egy közös célért dolgozik: minden településen legyen krisztusi ifjúsági közösség, és ezek hálózatosan kapcsolódjanak egymáshoz.

A VIFI mintegy 100 önkéntese aktív szerepet vállal plébániai és lelkészségi regionális ifjúsági közösségek vezetésében, találkozók, ifjúsági programok, táborok szervezésében. Ezen kívül az önkéntesek képzésére, valamint a Lelkészség munkatársainak és médiájának támogatására nagy hangsúlyt fordít a szervezet.

Az Alapítvány évek óta biztosítja/támogatja a 6 lelkészségi regionális ifjúsági közösség valamint mintegy 100 ifjúsági és gyermek közösség működését, humán erők, támogatók valamint pályázati források bevonásával.  Ha Ön is szívesen adományozna, látogassa meg ezt az oldalt!

A VIFI Alapítványról és annak céljairól bővebben itt olvashat!

Renovabis

1993 óta a német püspökkari konferencia közép-és kelet európai szolidaritási segélyszervezete, 3 régió 27 országában  biztosít anyagi és nem anyagi jellegű támogatást szociális szolgáltatások, segélyek, ifjúság és családpasztoráció stb. területén. A támogatásokat pályázatokon keresztül lehet igényelni. A Renovabis a Váci Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkáját 2015 óta folyamatosan támogatja, segítségükkel születik egyre több ifjúsági közösség az egyházmegyében. A projektek felelőse az Ifjúsági Lelkészség, és annak vezetője az ifjúsági lelkész.

 Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)

A civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató – központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért. Az egyházmegyében működő alapítványok ebből a központi költségvetési forrásból tudnak működésükhöz és szakmai munkájukhoz támogatást szerezni.

 Gyermek-és Ifjúsági Alap (GYIA)

Az Alapprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit. Régiós ifjúsági közösségeink éves programjaikkal, táboraikkal évek óta sikeresen szerepelnek az általuk kiírt pályázatokon.

Ipolymenti Ifjúságért Alapítvány

Adószám:1863 7946-1-12 (3132 Nógrádmegyer Petőfi út 86.)

Az alapítvány célja az Ipolymentén élő fiatalok egészséges és erkölcsös életre való nevelése, közösségük építése, részükre értékközvetítő programok szervezése, kiemelve a találkozókat és a nyári tábort. Az alapítvány együttműködik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészséggel, valamint folyamatos kapcsolatot tart fenn más, az egyházmegyében működő ifjúsági régiókkal.

Magánszemélyek és cégek

A Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítványt magánszemélyek és cégek is támogatják. Lehetőség van a  személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlására, vagy egyéb anyagi és tárgyi adományok eljuttatására a szervezetünknek. Bővebben az adó 1 % felajánlásának folyamatáról itt tájékozódhat.  Egyéb felajánlásokhoz segítséget itt talál.

Minden évben a felajánlásukat a fiatalok táboroztatására, az alapítvány önkénteseinek képzésére, programjaink megvalósítására fordítjuk, és segítségükkel az egyházmegye egyre több településén jön létre katolikus ifjúsági közösség!