Önkéntesképzés

Kovászoló

regionális plébániai ifjúsági vezető- és önkéntesképző

A képzés tartalma

Hitismeret, közösségszervezői és vezetői módszerek, játékvezetés, zenei és imafelelős jártasság, tábor- és programszervezői ismeretek, gazdasági-pályázati ismeretek, internetes eszközök (drive, Facebook), médiaismeretek. A képzés során a kovászoltak maguk között is megtapasztalhatják a közösség alakulásának fázisait.

 Információk a képzésről

2018. szeptemberétől regionális szintre tervezzük kiszervezni a vezetőképzést. Azzal a kettős céllal, hogy régiós kisebb testvér (önkéntes) utánpótlás nevelés mellett a helyi plébánosok, katekéták, fiatalok együttes képzésének megvalósítása által még hatékonyabban segítsük új közösségek elindítását. A Tisza mentén induló Kovászoló egy éves lesz és 6 hétvégéből (péntektől-vasárnapig) továbbá egy 8 napos nyári táborból áll. 2019. szeptemberétől egy másik régió számára indul egy éves képzés és terveink szerint minden évben más-más régió fiataljai képződhetnek.

A képzés célcsoportja

A régiók területén élő 13 – 25 éves fiatalok és az ő papjaik, katekétáik, felnőtt önkéntesek a plébániáikról. A felnőtt résztvevők a képzési idő alatt három alkalommal vesznek részt a képzésben. Ezen felül a saját plébániájukon a folyó feladataik megvalósítása kapcsán gyakorolják az együttműködést. A kovászoltak száma maximum 20 fiatal és maximum 20 felnőtt (25 év feletti vagy pap, katekéta).

A képzés befejezése után

Októberben egy szupervíziós hétvégét tartunk, amelyben értékeljük a képzés folyamatát, eredményeit, és megbeszéljük a konkrét továbblépési lehetőségeket.

A bevont önkéntes szervezők által személyes mentorálást biztosítunk azok számára, akik önálló ifjúsági közösséget hoznak létre, vagy ezt tervezik. Ezen plébániák számára anyagi segítséget is nyújtunk a támogatási keretből.

Célunk

Olyan önkéntes ifjúsági közösségszervezők és -vezetők képzése, akik alkalmasak rá, hogy saját plébániájukra vagy közösségeikbe visszatérve fiatalok (vagy gyerekek) egy csoportját összegyűjtsék és fokozatosan krisztusi közösséggé kovászolják. Feladatukat nem egyedül végzik, hanem maguk mellé képesek ifjúsági munkatársakat „kiformálni”, s velük és a helyi plébánossal, katekétával (vagy az adott közösség vezetőjével) együtt kovászt képezve Isten országát megélve terjesztik az Evangéliumot környezetükben. Célunk megtért önkéntesek nevelése, akik a Szentlélek indításaira figyelve, máriás lelkülettel képesek hitünk alapismereteit elsajátítva annak belső tartalmát tapasztalhatóvá tenni mások számára a pre-evangelizáció, evangelizáció és katekézis alapfokú eszközeinek és módszereinek segítségével.

 Kiegészítés: A kovászoltak vállalják, hogy mind a kovászolás (képzés) alatt, mind utána rendszeres szentségi életet élnek és figyelmet fordítanak személyes lelki életük és hitük folytonos fejlesztésére az Egyház tanítása szerint.

A Kovászoló eredetéről és az előző évfolyamokról itt olvashatsz.

A Rólunk videósorozat Kovászolót bemutató része itt megtekinthető: