Régióinkról bővebben

A Váci Egyházmegye ifjúsági szempontból 7 területi egységre (régióra) van osztva. Jelenleg 6 Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség működik egyházmegye szerte: az Ipoly menti Nagyboldogasszony Közösség, a Galga menti Nagyboldogasszony Közösség, az Dél-Duna, az Észak-Duna, a Zagyva és a Tisza menti Nagyboldogasszony Közösség. A régiók történetéről ide kattintva olvashatsz bővebben.

Ha szívesen csatlakoznál önkéntesként valamelyik régiós közösség munkájába, írj nekünk elérhetőségünkön, és mi továbbítjuk a megkeresésedet a régiófelelősöknek (a közösség önkéntes fiatal vezetői), illetve szívesen válaszolunk a kérdéseidre. Ha viszont szeretnél rögtön kapcsolatba kerülni a régiófelelősökkel, akkor itt megtalálhatod az elérhetőségüket. A továbbiakban a régiókról, azok működéséről, lelkiségéről olvashatsz.

 A regionális ifjúsági közösségek működése

A Lelkészségi régiók önkénteseit kisebb testvéreknek nevezzük. Az egyes régiók kisebb testvér közössége az ifjúsági lelkésszel egységben évente általában régiónként 3-4 ifjúsági találkozót és egy nyári tábort és számos ráadás programot szervez a saját térségük fiataljai számára.

Minden találkozónak más-más plébánia ad otthont. Évente így akár 35 különböző településre is eljutunk. Régiónként 15-30 fiatal kisebb testvér lát el aktív és állandó szolgálatot évközben, köztük több pap és katekéta is megfordul. Rajtuk kívül alkalmilag egyéb önkéntesek és régebbi kisebb testvérek segítenek.

A lelkészségi régiók összefogását, egységét, fejlesztését a lelkész mellett az Ifjúsági Iroda (2600 Vác, Derecske utca 2.) segíti, és külső fórumon képviseli azokat.

A régiók lelkisége

A Lelkészség régióinak sajátos lelkisége évtizedek alatt formálódott ki. A régiók felelősei az ifjúsági lelkésszel együtt megfogalmazták lelkiségük és működésük alappilléreit a Lelkiségi Dokumentumban, melyet Dr. Beer Miklós Püspök atya 2014. november 15-én hagyott jóvá. Eszerint a Lelkészséghez tartozó régiók innentől kezdve hivatalosan is egy sajátos egyházmegyei lelkiségként lettek megalapítva és elismerve. Az alapokmány szerint a Lelkészség minden egyéb tevékenységét is ez a közösségi lelkiség és cselekvésmód kell, hogy áthassa.

Sajátos lelkiségünk lényege, hogy a térség fiataljai

 • eucharisztikus
 • máriás
 • Isten országát kereső
 • Szentlélekre figyelő közösségekké akarnak formálódni.

A Lelkészség régiói szemléletileg és szervezetileg „egy nyelvet beszélnek”, és egymással egységben vannak.

Ennek megfelelően egy EGYHÁZMEGYÉS LELKISÉGRŐL lehet beszélni:

   • a régiók nem lelkiségi mozgalom (mert szorosan a plébániai struktúrához kötődnek)
   • de nem is puszta egyházmegyei szervezet (mert van saját lelkiségük).

A régiók MÁRIA MŰVEKÉNT értelmezik magukat.

Ez fejeződik ki a Régiós Imádságban is, mely ezen az oldalon megtalálható.

A Rólunk videósorozat lelkiségünket bemutató része itt megtekinthető:

Eredményeink

 • Évente csaknem 1000 fiatal fordul meg régiós találkozóinkon és táborainkban, majdnem a fele rendszeresen.
 • A régiókban elkötelezett, aktív fiatalok nevelődnek, akik felnőtt, felelős tagjaivá válnak a saját egyházközségeiknek, és ott nem egyszer közösséget is szerveznek.
 • Egyházközségeink, ifjúsági csoportjaink hálózatosan egymáshoz kapcsolódnak, s egy hálót képeznek, mely képes a fiatalokat megtartani hitben és a térségükért történő tenni akarásra nevelni.

A régiók jelentik az alaphálót a Mentemisszió számára,

…mert minden egyházmegyés fiatal számára elérhető közösségi hálót nyújtanak

…mert nem felülről szervezett alkalmi rendezvények, hanem alulról építkező közösségek. Egy-egy találkozón ugyanis 50-150 fiatal vesz részt, általában 10-15 különböző településről, nagy részük visszatérően. A családias létszám és a rendszeresség teremti meg a közösségi összetartozás tudatot.

A regionális ifjúsági közösségek hivatása

kettős:

 1. A közösség nélküli fiatalok számára otthon
 2. A térség közösségei számára a karizmák olvasztó kemencéje, ahol az ajándékok cseréje valósul meg, ahol új módon lehetnek Egyház, mint egy nagy család.

Máriás egyházmegyei lelkiségünk egyik leglényegesebb vonása, hogy befogad: egyik mozgalom mellett sem kötelezi el magát, hanem a térségben lévő minden lelki kincset és lelkiségi mozgalmat akarja bekapcsolni egy ajándékozási körforgásba, melybe a régióban élő fiatalok által tapasztalt lelkiségi kincsek mind becsatornázódhatnak.

Ifjúsági Lelkészség – hogyan kezdődött?

Farkas László atya 2007  és 2009 között végiglátogatja az egyházmegye minden plébánosát, majd az atyák és a helyi fiatalok, katekéták segítségével egy év alatt a Szentlélek Isten sürgetésére újraindítja az időközben megszűnt Galgamenti Nagyboldogasszony Közösséget és a Dél-Duna mentén leállt rendszeres találkozókat. Mindkét régióban segítségükkel elindítja a rendszeres nyári táborokat, 2008-tól. 2009-ben pedig közreműködésével létrejön a hetedik régió, a Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösség és ezzel az egyházmegye teljes területére kiterjed a regionális ifjúsági munka. Néhány év alatt a Szentlélek kegyelméből abban a további két régióban (Tisza, Ipoly), ahol többségében már csak gyermekek jártak ifjúsági találkozókra végre dominánssá válik az ifjúsági korosztály, míg a többi régióban eleve csak a 13 év felettiek vehetnek részt…

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az Ifjúsági Lelkészségről és a régiókról:

A régiók történetéről ide kattintva olvashatsz bővebben.

Régióink térképe:

A színek az esperesi kerületeket, míg a piros vonalak a régiók határait szimbolizálják.