Közösségszervezés

Emberhalász-terep: A terep-emberhalász munkatársak feladata, hogy az atyák és a katekéták munkatársaiként velük együtt vagy megbízásukból önállóan krisztusi ifjúsági közösségeket hozzanak létre az egyházmegye plébániáin. Az ifjúsági lelkész és a helyi plébános felé tartoznak elszámolással és az ő szakmai irányításuk szerint végzik feladatukat. Közvetlen felettesük az ifjúsági lelkész, de az egyes plébániákon a plébános iránymutatatásai szerint működnek. A Lelkészség munkatársaival is összehangoltan végzik feladatukat és ügyelnek arra is, hogy saját régiójuk életébe is bekapcsolják fiataljaikat. 2012. év elején 3 fő állású két félállású és egy napi 6 órás, 2017. júniusában pedig 2 főállású és egy félállású, egyházmegyei finanszírozású munkatársunk végzi ezt a szolgálatot. Ezen felül ekkor még két munkatársunk végez közösségszervezést munkaidejének töredékében (napi 1-2 óra). Feladatuk, hogy 4-6-8 településen krisztusi ifjúsági közösségeket indítsanak el és/vagy vezessenek, majd saját lábra állítsanak. Ebben a munkakörben nem vállalhatnak órarendi keretek szerinti hittanokat (sőt ez munkakörileg tilos számukra), mert Ők nem a helyi katekéták feladatait hivatottak átvenni, hanem az ifjúsági közösségszervezésre fókuszálnak, kiegészítve a katekéták munkáját, ahol nekik és papjaiknak nincs elég energiája, lehetősége arra, vagy ahol szívesen fogadnak segítséget.

  • 2014 év elejétől 2016. év végéig, három év alatt 46 új közösség születik meg az Ifjúsági Lelkészség közreműködésével egyházmegye szerte.
  • 21 új közösség indul el 16 új településen terepen és háttérben szolgáló emberhalász munkatársaink által.
  • 25 új közösséget indít el a 87 kovászolót végzett, nagyrészt régiós fiatalok valamelyike.
  • Összesen mintegy 94 ifjúsági- és gyermekközösség működik terep- és háttér-emberhalászaink és kovászolósaink által 2016 végén, ebből 44 emberhalászaink, 50 kovászolót végzett, nagyrészt régiós fiataljaink által. A kovászolós mérés kb. 20% pontatlanságot tartalmazhat, mert a kérdőív alapján átfedések lehetnek, pl. ha ketten vezetnek egy közösséget.

Természetesen elsősorban nem emberhalászok és kovászolósok által működnek ifjúsági közösségek a plébániákon, hanem leginkább papok, katekéták által, de jó segítőik tudnak lenni emberhalászaink, régiós kisebb testvéreink, kovászolósaink, sőt lelkiségek és mozgalmak önkéntesei is.

A Rólunk videósorozat Terepemberhalászokat bemutató része itt megtekinthető: