Ide jön majd a Dél-Duna Régió facebook oldala

VIFI – Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

Támogasd a VIFI Alapítványon keresztül tevékenységünket!

 • Adatok az adó 1% felajánláshoz:
  Név: Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

  Adószám: 18338269-1-13
 • Adatok banki átutaláshoz, vagy sárga csekk kitöltéséhez:
  Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány
  Számlaszám: 10403071-50526682-53871000
  (K&H) Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU67 1040 3071 5052 6682 5387 1000

Mi a VIFI?

A Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal, azaz VIFI Alapítvány 2012-es alapítása óta egyházmegyénk Ifjúsági Lelkészségének támogató háttere, mellyel közhasznú alapítványként szorosan együttműködik.

A VIFI Alapítvány Magyarország 1/10-én biztosít elérhető közösségi hálót fiatalok számára Pest és Nógrád megyében, valamint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék egyes részein, azaz a Váci Egyházmegye területén.

A VIFI, a Váci Egyházmegye Ifjúsági Lelkészségével együttműködve egy nagy közös célért dolgozik:

Minden településen legyen krisztusi ifjúsági közösség,
és ezek hálózatosan kapcsolódjanak egymáshoz.

A VIFI tehát azon dolgozik, hogy minden fiatal számára legyen elérhető a hálózat és a közösség.

Így a fiatalok olyan közösséghez tartozhatnak, melyben egy közös, keresztény értékrend mentén elfogadás, csapatmunka, kitartás, önkéntes lelkület, barátságok alakulhatnak ki, a hálózatosság által pedig egy nagycsalád tagjaként több száz hozzájuk hasonló fiatalt ismerhetnek meg.

Az Alapítvány kiemelt rövidtávú célja, hogy legalább 40 településen tartósan támogassa katolikus ifjúsági közösségek létrejöttét vagy megerősödését, továbbá a Váci Egyházmegye területén folyó regionális ifjúságnevelő munkát, hozzájárulva ezzel a vidék megtartó erejéhez.

 • Adatok az adó 1% felajánláshoz:
  Név: Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány

  Adószám: 18338269-1-13

Te melyiket választod?

 

Eredményeink

Hatéves közös munkánk gyümölcseként a Lelkészséggel karöltve a következő eredményeket értük el:

 • Szinte teljes közösségi hálózati lefedettséget kínálunk regionális ifjúsági közösségek biztosításával, melyek otthont nyújtanak a közösség nélkülieknek és a helyi közösségeket is gazdagítják.
 • Évente 6 regionális ifjúsági tábort és 30 régiós ifjúsági találkozót, programot szervezünk.
 • A regionális missziókban kétszáz önkéntes tevékenykedik, évente 1000 résztvevő szolgálatában. Így ezidáig több ezer fiatalhoz juttattuk el a közösség élményét.

Hat év alatt a helyi plébániai közösségek is jelentősen gyarapodtak:

 • Az Ifjúsági Lelkészség munkatársai, az emberhalászok és az általunk képzett önkéntesek segítségével közel 30%-kal növekedett azon települések száma, melyeken a fiatalok plébániai ifjúsági közösségbe is kapcsolódhatnak.
 • Jelenleg csaknem 100 gyermek és ifjúsági közösség működik ifjúsági közösségszervező munkatársaink és önkénteseink közreműködésével.
 • 86 fiatalt képeztünk ki önkéntes plébániai szolgálatra, közösségvezetésre.
 • 84 iskola diákjait kapcsoltuk össze 121 fogadóintézménnyel az Iskolai Közösségi Szolgálat kereteiben, ezzel is támogatva a helyi plébániai és regionális közösségekhez való kapcsolódásukat.

A VIFI támogatásával az év 83 napján közösségi esemény érhető el vidéki fiatalok számára. Ez hat év alatt több száz programot jelent.

Munkánk azonban még nem ért célba. Településeink 70%-án még mindig nem indult el ifjúsági közösség. Támogassa Ön is alapítványunkat, hogy a következő hat évben még többen csatlakozhassanak a VIFI-re és így még több fiatalnak nyújthassunk értékes közösségi tapasztalatot és építhessük együtt a vidéki fiatalok jövőjét!

Oszd meg adód 1%-át a VIFI-vel!

Vagy szólj a szüleidnek!

 

Képkivágás

 

 

Az Alapítvány további adatai

Alapítvány elnevezése:
Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány. Rövidített név: VIFI Alapítvány

Székhely:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 83.

Alapító:
Váci Egyházmegye, alapítói jogok gyakorlója: Bezák Tamás atya

Számlaszám:
10403071-50526682-53871000 (K&H)

Nemzetközi számlaszám (IBAN):
HU67 1040 3071 5052 6682 5387 1000

Adószám:
18338269-1-13

Kuratórium tagjai:
Dr. Farkas László atya (elnök)
Gintner Orsolya Borbála
Monori Ágnes

Alapító okiratban foglalt tevékenységi kör rövid összefoglalása

“Az Alapítvány tartós célja a Váci Egyházmegyéhez tartozó ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása, a működéshez szükséges anyagi, technikai és személyi háttér megteremtése, és a Váci Egyházmegyében folyó regionális ifjúságnevelő munka szervezése, koordinálása, szervezeti segítése.” (Részlet az okiratból)

Regionális, megyei, országos vagy nemzetközi ifjúsági rendezvények szervezésével és finanszírozásával, képzésekkel, egészséges életmódra neveléssel és kiadványok megjelentetésével bátorítja a fiatalok hálózatos közösségi kultúráját és kezdeményezéseit, segíti önfenntartásra való képességüket és életkezdésüket, miközben felhívja a figyelmet a fiatalok lakóhely szerinti környezetének természeti és kulturális értékeire, lehetőségeire és védelmére. Ennek érdekében a nagyvárosokba bekerült vidéki kollégistákat is megszólítja.

Közreműködik az ifjúság családi életre nevelésében, különböző bűnmegelőzési és prevenciós előadások (drog, szenvedélybetegségek, stb), valamint a hazaszeretetre, szülőföldjük ismeretére nevelő programok, rendezvények szervezésében és finanszírozásában, valamint támogatja az ilyen jellegű kiadványok megjelentetését. Írások, könyvek, videó- és hanganyagok, és egyéb kiadványok megjelentetésével, terjesztésével, különböző média eszközök segítségével hozzájárul a kisközösségek és a kistérségek értékeinek megosztásához, továbbá tehetséges fiatalok által előállított szellemi termékek és alkotások népszerűsítéséhez.

Továbbá támogatja hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok közösségi tevékenységeit, programjait, segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükben. Közreműködik gyermekek és fiatalok lelkigondozásában, mentálhigiénés segítésében.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatalok mind nagyobb számú bevonására, az önkéntesség és az öntevékenység erősítésére, ifjúsági animátorok, közösségvezetők képzésére.

Kapcsolatot tart és együttműködik hasonló célú és jellegű hazai és külföldi civil és egyházi  szervezetekkel, oktatási és nevelési intézményekkel. A fenti célok elérése érdekében projekteket készít elő, és pályázatokat nyújt be az illetékes költségvetési szervekhez, hazai és külföldi szervezetekhez.

Az Alapítvány tevékenységét a mente.hu című honlap mutatja be.

Adóbevallások (2 x 1%)

2017-től az adófizetők jó részének a NAV készíti el a SZJA bevallását. A dolog hátulütője, hogy így sokan megfeledkezhetnek az adó 1+1 százalékos felajánlási lehetőségről.

2018-ban az adóbevallási és az 1%-ról való rendelkezési határidő május 22. Az ezt követően beküldött nyilatkozatokat a NAV nem dolgozza fel.

Az e-szja új rendszere úgy működik, hogy ha az adózó nem módosít a NAV által elkészített bevallástervezeten, vagy nem nyújt be saját maga által készített adóbevallást május 22-ig, akkor a NAV tervezete automatikusan hivatalos adóbevallássá válik.

A legfontosabb azonban, hogy ha már elkészült az adóbevallás, de elfelejtettem az 1+1 %ról rendelkezni, akkor május 22-ig van lehetőség postai úton a 17EGYSZA nyomtatványt elküldeni a területileg illetékes NAV-nak, vagy ügyfélkapun keresztül  a 17EGYSZA nyomtatványt kitölteni.

Mit tegyek, ha a munkáltatóm gyűjti az 1% nyilatkozatokat?

A 17 EGYSZA nyilatkozatot legkésőbb május 10-ig lezárt borítékban átadhatod a munkáltatódnak.

Mit tegyek, ha a NAV készíti az adóbevallásomat?

Ügyfélkapun keresztül a NAV eszja oldalán május 22-ig online rendelkezhetsz az 1%-ról. Az adóbevallás-tervezet online javítása közben is lehetőség van még az 1%-ról rendelkezni.

Az adó 1+1 % felajánlása minimális odafigyeléssel hatalmas segítség az alapítványi céljaink elérésében.

Célunk, hogy a Váci Egyházmegye minden településén legyen katolikus ifjúsági közösség!

Alapítványunkról: http://www.mente.hu/category/vifi/

Partner-alapítványaink: http://mente.hu/tamogatas/ipolymenti-ifjusagert-alapitvany/

A 2018-as adó 1%- VIFI támogatói nyilatkozat minta letölthető innen: http://www.mente.hu/download/ado1_-vifi-tamogatoi-nyilatkozat-minta-2018/

Segítsd Te is munkánkat! Köszönjük a támogatást!

Bajnóczy-Kovács Edina