Bemutatkozás

 

Honlapunk, a mente.hu a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség és a VIFI Alapítvány szolgálatában áll.
Az alábbiakban a Lelkészségről olvashatsz, az Alapítványról pedig a Támogatás fül alatt.

 

Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség

Mentemisszió

A Lelkészség létrejötte

Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr 2007-ben létrehozza az „egyházmegyei ifjúsági lelkész” hivatalát és megbízza vele Dr. Farkas László atyát. Gyakorlatilag ettől kezdve létezik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség (VEIL). A Lelkészség 2015 nyarától önálló székhelyt kap a Vác-Hétkápolnánál. Itt működik az Ifjúsági Iroda is. A Lelkészség első 10 évének története itt elérhető.

A Lelkészség küldetése

Az Ifjúsági Lelkészség önkéntesei és munkatársai az ifjúsági lelkészt hivatottak segíteni küldetésének megvalósításában. De mi is az ő megbízatása?

Az egyházmegyei ifjúsági lelkész megbízatása

 • az egyházmegye területéhez tartozó 12-30 éves korú fiataloknak lelkipásztori gondozása,
 • a plébánosok munkáját segítve, kiegészítve, ifjúsági közösségek születését előmozdítva
 • és a plébániák közti communio-t szolgálva.
 • regionális szinten: egy-egy régióhoz tartozó plébániák fiataljaiból olyan ifjúsági, munkatársi közösségek létrehozása – és a meglévők lelkipásztori gondozása -, melyek az adott régió fiataljai számára időközi találkozókat, esetleg nyári táborokat szerveznek
 • az egyházmegye területén működő ifjúságpasztorációs törekvések összefogása
 • országos szinten az egyházmegye képviselése.

Fogalomtisztázás

 • Ifjúsági Lelkészség

Az egyházmegyei ifjúsági lelkész küldetésében és feladatában osztozó, és azt szolgáló önkéntesek, fizetett munkatársak, tevékenységek, események, anyagi és szellemi javak és abban részesülő személyek, közösségek (pl. lelkészségi régiók) együttvéve.

 • MenteMisszió

A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség küldetése és egyben tevékenysége, mely a lelkész küldetéséből és ennek megfelelően a régiók, valamint a plébániák szolgálatából származó küldetés.

Az Ifjúsági Lelkészség célja

 • A Váci Egyházmegye minden településén lesz ifjúsági közösség, amely
 • törekszik krisztusivá válni
 • saját két lábán áll
 • felelősséget vállalnak a közösségek nemcsak egymásért, hanem az Egyházban és a társadalomban is
 • kapcsolódnak egymáshoz.

Minden tevékenységünk közvetlenül vagy közvetve a fenti cél elérésére irányul.

A Mentemisszió lelkisége

A Mentemisszió nemcsak a régiókat jelenti, hanem a Lelkészség összes többi tevékenységét is, melyek mindegyike egy sajátos MÁRIÁS MŰBŐL és régiós karizmából illetve a lelkész küldetéséből fakadt. Ezért az ifjúsági lelkészt küldetésében segítő tevékenységek és missziók mindenkoron egy sajátos egyházmegyei lelkiséget hivatottak ápolni, mely az egyházmegyei regionális közösségek lelkiségéből szervesül. Ennek a lelkiségnek a célja a plébániai ifjúsági közösségek születése és megerősödése. A Lelkiségi Dokumentum itt elérhető.

Hisszük, hogy a fiatalok megtartása az Egyházban csakis az ifjúságpasztoráció összes létező szereplőjének összehangolt együttműködésével érhető el. Ennek egyik katalizátora akar lenni a Magyar Katolikus Egyházban a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség.