Bemutatkozás – VEIL

 

A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség (VEIL) egyházmegyénk ifjúsággal foglalkozó szakpasztorációs területe.

Megbízatásunk, hogy az egyházmegye ifjúságpasztorációját megszervezzük az ifjúsági lelkész vezetésével. Ennek érdekében megyéspüspökünk megbízásából regionális ifjúsági közösségek koordinálását, gondozását, továbbá plébániai csoportok megszervezését végezzük önkénteseink (kisebb testvérek) és az egyházmegye alkalmazottai (emberhalászok) segítségével. (Cikkünk vége felé ezt részletesebben kifejtjük.)

Célunk, hogy egyházmegyénk minden településén legyen ifjúsági közösség, amely törekszik krisztusivá válni, saját két lábán áll, felelősséget vállal nemcsak egymásért, hanem az Egyházban és a társadalomban is, továbbá hálózatosan kapcsolódik a többi hasonló közösséghez. Így elérhető, hogy bárhol is élnek fiatalok az egyházmegyében, nem maradnak egyedül, ha keresztény közösségre van szükségük, ráadásul a közösség létével talán a helyi egyházközség jövőjéhez is hozzá tudunk járulni.

Küldetésünk, hogy a fiatalok számára olyan közeget teremtsünk, ami egyszerre befogad és kihívások elé állítja őket… olyan helyet, ahol szeretetet kapnak és növekedhetnek, ahol képességeiket kibontakoztathatják, de megtanulják az együttműködést és az alkalmazkodást is. Mindezt az evangélium és az Egyház tanításának hirdetésén keresztül végezzük.

Hisszük, hogy az Egyház jövője a fiatalokban rejlik, ezért megéri a befektetett energiát akkor is, ha eleinte csekélynek tűnnek az eredmények. Nemegyszer született már kb. tíz fős ifjúsági közösség úgy, hogy évekkel korábban csak két fiatallal foglalkoztunk. Hisszük, hogy ha a fiatalok karizmáit felismerjük, közösen kamatoztatjuk, és segítjük őket az Istennek átadott élet felé, akkor Isten országának építésében leszünk munkatársak.

Lelkiségünk négy pilléren nyugszik, melyet a katolikus tanítás esszenciájának is tekinthetünk. E négy pont megismerése és követése elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes értékű katolikus életet éljünk, így erre neveljük fiataljainkat is. A négy pillér:

  • Eucharisztikus
  • Máriás
  • Isten országát kereső
  • Szentlélekre figyelő

Ilyen közösségekké szeretnénk formálódni. A pillérek jelentését a Lelkiségi Dokumentumban összegeztük.

Miért hiánypótló a térségben küldetésünk?

A mai ifjúságot érő legkomolyabb veszélyek közé tartozik a közösségimédia-függőség, a depresszió és az elmagányosodás. A fiatalok vállalható, hiteles értékrendet, identitást, szeretetet, elfogadást keresnek, még ha ezt sokszor nem is megfelelően fejezik ki. Mi valódi közösségeket és életreszóló kapcsolatokat kínálunk nekik egy stabil, keresztény értékrend mentén.

Mi a MenteMisszió?

Az Ifjúsági Lelkészség munkáját, tehát magát a missziót illetjük ezzel a névvel. Azért Mente, mert ifjúsági régióink a Szűzanyáról és egy-egy folyóról kapták a nevüket, ami a térségben folyik, pl. Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösség.

Miből áll a MenteMisszió tevékenysége?

  1. Regionális közösségek szintjén kistérségi (regionális) ifjúsági tábor és évközi ifjúsági találkozók (és egyéb ráadás programok) szervezése és lebonyolítása ifjú önkéntesek (kisebb testvérek) közreműködésével. A programoknak rendszerint más-más plébánia ad otthont, így az önkénteseink megismerkedhetnek a helyi adottságokkal, személyekkel, és az ott lakó fiatalok is kaphatnak ízelítőt abból, hogy nincsenek egyedül hitükkel. Találkozóinkon és a táborokban az ifjúsági lelkész, vagy más, általa felkért atya előadásanyagára építenek a fiatalok, de az előadás megtartását már az ő kreativitásukra bízzuk.
  2. Plébániai csoportok szintjén közösségteremtő és preevangelizációs plébániai ifjúsági és gyermek alkalmakat tartunk. Ezzel szeretnénk elősegíteni, hogy minél több településen legyen a fiataloknak lehetősége egy megtartó keresztény ifjúsági közeghez tartozni. Ezek a csoportok idővel bekapcsolódhatnak a regionális programokba is, ahol megismerhetnek sok hozzájuk hasonló értékrendű környékbeli fiatalt, mely számukra megtartó erővel bír.
  3. Többféle tevékenység kapcsolódik munkánkhoz kiegészítő jelleggel, melyeket szintén a közösségteremtés céljával végzünk. Ilyenek a Kovászoló regionális plébániai ifjúsági vezető- és önkéntesképző, a MenteMédiás képzéseink, az Iskolai Közösségi Szolgálat, a sokszor csak háttérben futó váci irodai ügyintézés és további kisebb-nagyobb kezdeményezések.

Mi a VIFI?

A VIFI Alapítvány missziónk gazdasági háttere az egyházmegye mellett. Az alapítvány révén van lehetőségünk pályázni, és jogi személyiséget biztosít a számunkra. A VIFI küldetése, céljai ezért lényegében megegyeznek a VEIL küldetésével, céljaival. A VIFI-ről bővebben itt olvashatsz.

Kik végzik a MenteMissziót?

Szolgálatunkba önkéntesek és munkatársak is nagy energiákat fektetnek. Na de hogy is néz ez ki? Kik segítenek még be? A kérdésre Tóth Klára, korábbi irodavezetőnk és koordinátorunk válaszol:

Az egyházmegyei ifjúsági lelkész (és így az őt segítők) megbízatása részletesebben kifejtve:

– az egyházmegye területéhez tartozó 12-30 éves korú fiataloknak lelkipásztori gondozása
a plébánosok munkáját segítve, kiegészítve, ifjúsági közösségek születését előmozdítva
és a plébániák közti communio-t szolgálva.
regionális szinten: egy-egy régióhoz tartozó plébániák fiataljaiból olyan ifjúsági, munkatársi közösségek létrehozása – és a meglévők lelkipásztori gondozása -, melyek az adott régió fiataljai számára időközi találkozókat, esetleg nyári táborokat szerveznek
az egyházmegye területén működő ifjúságpasztorációs törekvések összefogása
országos szinten az egyházmegye képviselése.

A megbízatásról szóló pontos dokumentum és cikkünk további háttéranyagai ide klikkelve elérhetők.
Az Ifjúsági Lelkészség első tíz évének története pedig ide klikkelve elérhető.

A következő kisfilmben Dr. Farkas László atya szólal meg még ifjúsági lelkészi megbízatása idején, jól összefoglalva az Ifjúsági Lelkészség eredetét. Laci atya jelenleg a VIFI Alapítvány kuratóriumi elnökeként végzi a MenteMisszió szolgálatát.