Hogyan imádkozzak?

Van, aki verset mond, van, aki énekel. Van, aki saját szavakkal imádkozik, van, aki táncol. Van, aki Bibliát olvas, és van, aki hetente többször is jár Szentmisére. Az imádságnak ezer formája van, sokszor mégis olyan nehéznek tűnik, hogy vegyük a fáradságot, és egy kicsit Istennek adjuk az időnket.

Miért jó imádkozni?

A kérdés hasonló ahhoz, mint ha megkérdezném: miért jó beszélgetni a barátommal, vagy az apukámmal? Lehet, hogy éppen haragszom rá, vagy éppen szívesen töltöm vele az időmet, de a kapcsolat feltétele mindkét esetben a beszélgetés. Isten esetében ez az imádság. Ha nem imádkozunk, elhal a kapcsolatunk Istennel. Imádkozni egész egyszerűen is lehet: ,,Jézusom, köszönöm neked a mai napomat. Bocsáss meg… Kérlek, légy velem egész nap! Ámen.” Sokan azért nem akarnak imádkozni, mert kötöttséget éreznek benne, sőt, azt sem tudják, hogyan kezdjenek bele. Van, aki azért nem imádkozik, mert ha Isten mindent tud, akkor ő nem akarja a száját járatni. Isten valóban tud mindent, de sosem lesz vele személyes kapcsolatunk, ha nem beszélünk hozzá.

Miért kellene személyes kapcsolat Istennel?

Az Istennel való személyes kapcsolat lehetősége a kereszténység különlegessége. A Világ Teremtőjének – aki egy szempillantás alatt újrateremthetné a Földet – úgy tetszett, hogy a barátjává fogad Téged, és személyesen utat kínál neked. Olyan utat, ami a leginkább rád van szabva. Erre teremtett, és ez az, amin keresztül legkönnyebben elérheted az örök boldogságot. Ha nem beszélgetsz Istennel, azt kockáztatod, hogy sosem fogod megtudni, mi célból teremtett téged erre a világra.

Jézus imádkozott?

A Bibliában azt látjuk, hogy Jézus – akinek annyira szoros volt a kapcsolata a Mennyei Atyával – gyakran imádkozott, mégpedig sokszor igen hosszasan. Az imádság volt az az alap számára, ami az Ő Szentháromságos kapcsolatukat életben tartotta. Nézzünk néhányat Jézus imaformáiból:
– Sokszor elvonult egyedül imádkozni (pl. Mk. 1,35) – Személyes, kötetlen ima
– Máskor a tanítványokkal együtt imádkozott (Miatyánk) – Közös, kötött ima
– A jeruzsálemi templomban (Mt. 26,55) is sokat járt – Zarándoklat, liturgia
– Sőt, a kafarnaumi zsinagógában is részt vett az istentiszteleten
(Mk.1,21) – Istentisztelet, Bibliaolvasás

És ha nem esik jól, akkor Isten nem fog szeretni?

Isten mindig szeret és várakozik ránk. Lehetőségeket nyújt, amin keresztül megismerhetjük őt. Sok minden nem esik jól, mégis meg kell tennünk. Ilyen talán az iskola, a munkahely, vagy gyermekként a szüleinknek való engedelmesség, felnőttként a barátaink, vagy házastársunk véleményének elfogadása. Nem esik jól lemondani akaratunkról, pedig sokszor helyes lenne.
Isten tud neked segíteni abban is, hogy az imádság örömmel töltsön el. Lehet, hogy valamiért nem rögtön adja meg ezt a kegyelmet, de ami rajtad múlik, azt megteheted: kérd Őt hűségesen. Ne feledd, hogy az imádság annyit jelent, mint Istennel beszélgetni. Tehát ha kéred Őt, hogy segítsen megszeretni az imát, akkor máris imádkoztál, méghozzá igazán őszinte voltál Vele, amit Ő különösen szeret. Légy vele mindig ilyen őszinte!

Ha szeretnél többet olvasni az imádságról, ajánljuk a 2011-es évi táboraink előadás anyagát, ami bővebben kifejti a témát, és ötletekkel is szolgál. Ajánljuk emellett a különböző imagyakorlatokról szóló mellékletet is.

 

Kedvelt imádságaink

A Miatyánkon, az Üdvözlégyen, és sok más kötött imán kívül van néhány imádság, ami az idők folyamán nagyon közel került a szívünkhöz. Többségükben máriás imák, vagy fohászok ezek, hiszen közösségeink a Nagyboldogasszony nevét viselik. Ezekből osztanánk most meg néhányat, legalul pedig egy kezdeményezésről olvashatsz:

  • Régiós ima:

Drága Édesanyánk!
Tekints gyermekeidre, kik hozzád fohászkodunk!
Légy velünk mindennapi küzdelmeinkben!
Segíts, hogy a Fiad által ránk bízott feladatot elfogadjuk, és hűséggel teljesítsük!
Segíts, hogy életünk példa legyen a többi ember számára, kik még nem ismerik Fiad szeretetét! Vedd pártfogásod alá régióinkat (és missziónkat/egyházközségeinket)!
Ámen.

  • Fiatalok imája:

Drága Édesanyánk! A Te műved, hogy fiataljaink egy nagy „mentés” lelki családot alkothatnak lelkipásztoraink körül. Hálát adunk az anyai közbenjárásodra megtapasztalt megtérésekért és csodákért, amit a Lelkészség eddigi 10 éve során Isten művelt közöttünk. Fölajánljuk régióinkat, ifjúsági missziónkat. Anyai pártfogásoddal őrködj egységünkön és oldozd ki életünk csomóit! Segíts – magunkat a Szentlélek vezetésének teljesen átadva – tisztának, bátornak és alázatosnak lennünk!
Veled együtt most múltunkat Atyánk irgalmába, jelenünket (meg nem szűnő) imádására, jövőnket gondviselésébe ajánljuk!
Esdekelj ki számunkra szép papi-szerzetesi és nagycsaládos hivatásokat!
Folyók menti Nagyboldogasszony könyörögj régióinkért, egyházközségeinkért, szeretteinkért!
Ámen.

  • Rózsafüzér – mire jó?

Többen ódzkodnak ettől a látszólag unalmas, monoton és kötött imaformától. Koncentrációt igényel, figyelni kell, nehogy véletlenül tizenegyszer is elmondjuk az Üdvözlégyet, stb. Mégis sokan vannak, akik az előítéletek ellenére kedves, vagy akár kedvenc imájuknak tekintik a rózsafüzért. Mi lehet ennek az oka? Erről és magáról az imádságról, továbbá személyes tanúságtételekről itt olvashatsz bővebben.

  • Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Ez az imádság sokat jelent a számunkra. Sokan ezt imádkoztuk, amikor úgy éreztük, már nincs remény, és a dolgokat egyedül, sőt, együtt sem tudjuk megoldani. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy Csomóoldó Boldogasszonynak köszönhetjük lelkészségünk mai formában való fennmaradását. A kilencedet azoknak ajánlják, akik megoldhatatlannak látszó nehézségeik megoldásához Mária közbenjárását szeretnék kérni. A kilenced felajánlható ismerősünk megtéréséért, házasság rendeződéséért és bármilyen jó szándékért.

Ha szeretnéd megismerni az imádságot, kattints ide!
Ha pedig érdekel az imádság története, akkor kattints ide!

  • Irgalmasság rózsafüzére

Információ erről az imádságról itt elérhető. 

  • Az Úrangyala

Eseményeinken, ápolva a régi magyar hagyományt, a déli harangszó alkalmával szoktuk elmondani, ezzel is Istennek és Máriának ajánlva a napunkat. Ezek azok a percek, mikor egy picit megállunk a nap közepén, és imádságban Krisztus megtestesülésére gondolunk és Máriának az ,,igen”-jéről elmélkedünk, amit az angyalnak mondott. Mi is őt szeretnénk követni az Istennek való átadottság útján. Ha még nem ismered ezt az imádságot, klikkelj ide!

 

Tudnál adni Istennek napi 30 perc imát?

Amint fentebb is láthatjuk, az imádságnak hatalmas ereje van. Hitben előttünk járók javasolták, hogy ajándékozzunk a napunkból legalább 30 percet, vagy egy órát Istennek, mert minden jó Belőle fakad. Sokszor aggodalmaskodunk, izgulunk, dolgozunk, és kifelejtjük Őt, mindenek Urát, akinek hatalmában van bármikor megváltoztatni a körülményeket. Felajánlhatjuk ezt az időt önmagunkért, másokért, missziónkért, és egyáltalán: Istennek ajándékozhatjuk. Ő majd tudja, hogy milyen jóra akarja ezt fordítani. Ez az ima valójából bármit jelenthet, ami által kicsit megállunk és Istenre fókuszálunk: Biblia, vagy vallásos könyv olvasása, szabad dicsőítés, zsolozsma, éneklés, szentmise, csendesség, vagy Rózsafüzér…

Elindítottunk egy online kezdeményezést, ahol a legalább napi fél óra imát vállalók kapcsolatba kerülhetnek egymással. Ez nem csak a táborig tart. Ez egy életforma, amit most kipróbálhatsz.

Ha szívesen olvasnál erről többet, ajánlom a megjelent cikket!