Vezetőképző

Kovászoló

Farkas László atya 2011. őszén összehívta az egyházmegye területén is aktív, ifjúsággal foglalkozó lelkiségi mozgalmak és szerzetesrendek képviselőit, hogy létrehozzon egy egyházmegyei ifjúsági közösségszervező- és vezetőképzőt. A hosszas előkészületi munka aktív részesei lesznek Tereza Worowska és Gyombolai Márton a Szentjánosbogár közösség, Zlinszky Ferenc a Regnum Marianum közösség és a Hajszoló (országos vezetőképző) részéről, továbbá Kovács Katalin nővér a Szalézi rendből, Bartha Angéla szociális testvér pedig a karizmatikus megújúlás részéről. Rajtuk kívül még focolare mozgalomtól érintett szervezőnk is belekapcsolódik az előkészületekbe, de legdominánsabban az ifjúsági régióinkból felnőtt fiatalok határozzák meg azt. A célunk az, hogy sajátos máriás lelkiségünkkel becsatornázzunk egy egyházmegyei szintű ifjúsági közösségszervező- és vezetőképzőbe szinte minden körülöttünk elérhető karizmát és kiaknázzuk annak lelkiségi és módszertani gazdagságát. A két éves képzés félévente 3 hétvégéből (péntektől vasárnapig) egy terepgyakorlatból és két nyári táborból áll és a Kovászoló nevet kapja.

„A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle” (Mt 13,33)

Célunk olyan önkéntes ifjúsági közösségszervezők és vezetők képzése, akik alkalmasak rá, hogy saját plébániájukra vagy közösségeikbe visszatérve fiatalok (vagy gyerekek) egy csoportját összegyűjtsék és fokozatosan krisztusi közösséggé kovászolják. Feladatukat nem egyedül végzik, hanem maguk mellé képesek ifjúsági munkatársakat „kiformálni”, s velük és a helyi plébánossal, katekétával (vagy az adott közösség vezetőjével) együtt kovászt képezve Isten országát megélve terjesztik az Evangéliumot környezetükben. Célunk megtért önkéntesek nevelése, akik a Szentlélek indításaira figyelve, máriás lelkülettel képesek hitünk alapismereteit elsajátítva annak belső tartalmát tapasztalhatóvá tenni mások számára a pre-evangelizáció, evangelizáció és katekézis alapfokú eszközeinek és módszereinek segítségével.

A képzések végére célunkat nem maradéktalanul értük el, de a régiókban folytatni tudtuk a végzettek utógondozását és továbbsegítését. Láttuk továbbá, hogy nem minden kovászolt alkalmas közösségvezetésre és sokaknak csak aktuális élethelyzete nem engedi meg azt. Arra azonban meghívtuk őket, hogy akik nem is vezetnek közösséget, ők is legyenek a papok segítőiként, szolgálataikkal jó kovász az egyházközségeikben. A Kovászólóban 2012. január -2013. november között 44 és 2015. január -2016. november között 43 fiatal végzett, akik közül sokan közösséget vezetnek. 2018. szeptemberétől regionális szintre szerveztük a kovászoló képzést, mely plébániai munkatársi formálódásban képzi a fiatalokat ifjúsági csoportvezetői, médiás, gazdasági és liturgikus területeken.. Azzal a kettős céllal, hogy régiós kisebb testvér (önkéntes) utánpótlás nevelés mellett a helyi plébánosok, katekéták, fiatalok együttes képzésének megvalósítása által még hatékonyabban segítsük új közösségek elindítását.

Így 2018-ban a Tisza mentén (Szolnok és Tiszajenő helyszínnel),
2019-ben pedig az Ipoly mentén szervezzük meg képzésünket
Bercel községben.

Bővebb információ:

Önkéntesképzés