Egyéb

Szent József cikksorozat – 14. rész

A sorozat 13. része ide kattintva elérhető!

A tervező férfi: A 2000 évvel ezelőtti Galileában az ácsok egyben építészek is voltak. Ügyes tervrajzokat kellett készíteniük, hogy az épületek stabilan álljanak. Szent József minden bizonnyal gyakran vitatta meg Jézussal azt, hogyan lehet felépíteni legjobban egy házat, hogyan lehet legjobban a kuncsaft kedvében járni. Egyébként pedig József volt az, aki először tett nehéz gerendát fia vállára, az ácsoknak ugyanis gyakran kellett ilyeneket cipelniük, így anélkül, hogy tudta volna, a kereszthordozásra készítette fel Jézust. Józsefnek köszönhető az, hogy Jézus nem roppant össze a kálváriához vezető úton.

Szent József terveket készítő ember. Dávid családfájában ez elég elterjedt jelenség lehet, mivel jegyese, a Szűzanya gyakran beszél a világra vonatkozó terveiről, és azt kéri tőlünk, hogy segítsünk neki megvalósítani azokat. Jézusnak szintén megvan a maga terve az emberiség üdvözítésére vonatkozólag. Az egész Szent Család nagy szakértője a tervkészítésnek. Szent József az ügyes, pontos, talpra esett építész nagy segítségünkre lehet abban, hogy újratervezzük, és Isten rólunk elgondolt álmához igazítsuk életünket.

Az Atya az isteni terveknek ezt a nagy mesterét választotta ki, hogy Fiának, Jézusnak növekedését kísérje egészen férfi koráig. Szent József számára nagy öröm az, ha folytathatja tevékenységét közöttünk.” (A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek, 212. o.) Szerző megjegyzése: valószínűsíthetően Názáretben az ácsok, akiket a görög nyelvű Újszövetség „teknon” szóval jelöl inkább kőből, mint fából építkeztek, és a születés barlangja sem fából épült istálló volt Betlehemben, ahogy a jászol sem, de mindezek nem változtatnak a lényegen.

A sorozat 15. része ide kattintva elérhető!