Ifjúsági zsinat 2015

Ifjúsági zsinat percről-percre

November 13-15-én tartja a Váci Egyházmegye első ifjúsági zsinatát. A nap eseményeiről igyekszünk az otthon maradottakat is folyamatosan frissülő cikkünkben tájékoztatni.

Az ifjúsági zsinatról készült fotók és videók megtekinthetőek a mente.hu Facebook-oldalán.

Vasárnap:

10:35– Székely János püspök atya a fiatalok Egyházban betöltött szerepéről tart előadást. Kiemelte, hogy a Biblia sokszor a sasokhoz hasonlítja a fiatalokat, azonban a sasok szárnyalása nem csak a fiataloké, a fiatalság valójában belülről fakad: „…akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Ézs 40,31a).

10:02- Kígyózik a sor a regisztrációnál, megtelik az aula. Még az ifjúsági találkozóra érkezők játékokkal melegítenek be a mai napra, a tantermekben komoly munka folyik. A kiscsoportok a küldetésnyilatkozat végleges formáját igyekszenek megfogalmazni.

8:32– elérkeztünk a zsinat egyik fénypontjához. A tegnapi nap tanúságait, gondolatait összegezve küldetésnyilatkozatot igyekszünk közösen létrehozni. Püspök atya három rövidtávú célt fogalmazott meg:

1) Amelyik településen működik ifjúsági csoport, ott segítsenek a szomszéd településeknek, ahol még nincs ilyen közösség. Segítsük egymást!

2)Fiatalok olyan feladatokat, szolgálatokat kapjanak,ami miatt elköteleznek az Egyház felé.

3) Irgalmasság évében próbáljuk megtalálni a szeretetszolgálat konkrét formáit.

A küldetésnyilatkozatban kívánjuk a célok eléréséhez vállalt konkrét feladatokat megfogalmazni.

7:07– a vasárnapunk zsolozsmával indul.  Bár a társaság fáradt, nagy várakozással tekintünk a mai nap elé, reméljük sokan csatlakoznak hozzánk még az ifjúsági találkozó részben.  Székely János püspök atya után üzenetet küldünk a jövő nyári Ifjúsági Világtalálkozót szervező Lengyelországnak. Később pedig a hétvége során gyakran elhangzó rap is előadásra kerül, nem is akárhogy… 🙂

Szombat:

23:42– lassan kiürül a Piarista Gimnázium. Voltak, akik egy foci vagy röplabda meccsel vezették le a napot, mások a hangulatos teaházat vagy a Zagyva-módra prezentált Activityt választották. A kötetlen este a kikapcsolódás mellett lehetőséget adott arra is, hogy kissé jobban megismerjük a még ismeretlen zsinatozó társakat.

19:33– Kemény munka után édes a pihenés. A hosszú és tartalmas nap után esti imával zárjuk a zsinat formális részét.  Az est további részében a személyes találkozásoké, kötetlen beszélgetéseké, valamint a sporté lesz a főszerep.  Itt az ideje egy kis lazításnak!

17:35– Sűrűsödnek a programok, ritkulnak a posztok 🙂 A sokak által legjobban várt program zajlik, a különböző műhelyek bemutatása. Az érdeklődők négy alkalommal választhatnak különböző témájú 20 perces blokkok között. Az interaktív beszélgetések, előadások során lehetőség nyílik például jobban megismerni a Szalézi Ifjúsági Mozgalmat, az Antióchia és Shalom közösséget vagy kézműveskedésen részt venni.  Itt tényleg mindenki talál kedvére való programot.

13:52– Teli hassal, jókedvűen kezdjük a délutánt. Dóbiás Zalán, Kecskés Attila és Farkas László atya ismerteti és reagál 3×8 perces blokkban a zsinaton eddig felmerült Egyházzal kapcsolatos kérdésekre, problémákra.

11:25– A harmonizáló feladat összegzése folyik. Minden kiscsoport bemutatja a képzeletben létrehozott egyházközségét. A modellezett közösség vezetői ismertetik tapasztalataikat a vezetett közösség sajátosságairól, működéséről. Minden „közösséghez” érkezett egy kívülálló, aki újonnan ismerkedett meg a létrehozott modell struktúrájával, céljaival. A kívülállók is beszámolnak arról, hogy mennyire volt befogadó a közösség, mennyire érezték jól magukat az adott csoportban.

10:21– Komoly munka folyik. A korábban említett harmonizálás elnevezésű programpont keretében a jelenlévők kisebb csoportokat alkotnak. Feladatuk, hogy egy általuk elképzelt, jól működő egyházközséget építsenek fel. Minden kiscsoportban vegyesen szerepelnek fiatalok, hitoktatók, katekéták, atyák. Például az alábbi kérdésekre keresik a válaszokat:

-Kik a közösség vezetői és elöljárói?
-Milyen értékrend szerint élnek a közösség tagjai?
-Mi tartja össze a közösséget?
-Milyen a viszony a település tagjai között?

A kiscsoportos feladatot trénerek segítik, akik figyelnek az időkeret betartására, és a résztvevőket különböző segédeszközökkel látják el. (kartonlapok, filctollak, tollak, bibliai idézetek).

09:14– Elindult a hashtag lavina. A kiállított 4×2,5 méteres médiás fal előtt bárki selfizhet, fotózkodhat, emléket készítve a zsinatról. Az elkészült fotók az #ifjusagizsinat hashtaggel kereshetőek

08:40– Flashmob? Rap? Igen ilyen is lesz a hétvégén. Később jövők,a vonaton tanuljátok:

Jézus a megoldás, nem ment meg senki más,
nyisd meg hát szíved ajtaját!
Ő meghalt teérted, bár ezt te nem kérted
és nem is érted talán.

08: 16– Több és több újonnan érkező fiatal sorakozik a regisztrációnál. A reggeli tea és szendvics elfogyasztását követően a mai nap munkája egy harmonizációs interaktív gyakorlattal kezdődik. Hogy mi is ez? Hamarosan kiderül 🙂

07:46- Talán minden idők legkorábbi mente.hu bejegyzése. És már mennyi mindenen túl vagyunk. Szentmisével nyitottunk a napot, ahol a zsinatra szóló útravalóként Dr. Farkas László atya kiemelte: „Kérjük a Szentlelket, kérjük hogy Ő legyen az elsődleges ebben a misszióban és mi vele együttműködő társak lehessünk.”

Péntek:

21:53-A kerekasztal beszélgetésekről érkeznek a fiatalok a mai nap utolsó programjára, a közös esti imára. A jó hangulatú olykor humoros, olykor elgondolkodtató beszélgetések új lendületet adnak a nap végére.

20:25– A vacsora után Püspök atya díszteremben elmondott ünnepélyes megnyitójában a fiatalokhoz szólva elmondta: „Büszke vagyok rátok, hiszem, hogy a Szentlélek Úristen bennetek van és általatok kiteljesedik az Egyház. Azok az évtizedek amik az Egyház előtt állnak, az Úristen szándéka szerint fogja betölteni rábízott feladatát. De ehhez most kell elindulnunk.”

A zsinati munka kerekasztal beszélgetésekkel kezdődik. A pénteki fáradságot félretéve a fiatalok nagy érdeklődéssel vesznek részt a három helyszínen zajló előadásokon:

1. helyszín: Kérdezz szabadon a püspöködtől- Dr. Beer Miklós püspök atya, Marton Zsolt atya és Dr. Farkas László atya

2. helyszín: Forró kérdések az egyházképről- Dóbiás Zalán atya és Kecskés Attila atya

3. helyszín: Forró kérdések az együttműködésről- Bokros Levente atya, Tornay Gábor atya és Pintér Szilvia

18:00: Lassan a gördülő bőröndökkel együtt az összes résztvevő megérkezett a Piarista
Gimnáziumban. Éppen időben, hisz kezdődik az ifjúsági zsinat első programpontja, a szentmise. Prédikációjában Dr. Beer Miklós püspök atya hangsúlyozta, hogy az ifjúsági zsinat célja kettős: egyrészt- ahogy arra a hétvégére kijelölt mottó is utal („Szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét” Ef 4,12)- a zsinat célja, hogy alternatívákat, ötleteket, célokat fogalmazzanak meg a résztvevők arra vonatkozóan, hogyan tudnak krisztusi módon tevékenykedni saját szolgálatukban. Másrészt a zsinat egyéni szinten is igyekszik rávilágítani arra, hogy ki hogyan tudja Jézus Krisztust képviselni saját életében.