Ide jön majd a Dél-Duna Régió facebook oldala
szerda, június 19, 2019
Lelki apró

Beer Miklós püspök: Elgettósodott az egyház, megborult az egyensúly

A következőkben Gégény István riportját olvashatjátok, amelyet püspökünkkel, Dr. Beer Miklóssal készített, és amely a napokban elkezdte bejárni az egész világhálót. – Legutóbbi karácsonyi beszédét országos szinten meghatározó elektronikus médiumok is átvették, éspedig pozitív köntösben elemezték, még a "mi Ferenc...

Lelki apró

Önmagadon túlra

Urunk megjelenése ünnepét megelőzően karácsony második vasárnapján ismét feltűnik a Keresztelő alakja. Miért? Mert neki azért az óráért kellett megszületnie, hogy megmutassa a világnak a megígért Messiást. Valamennyien azért születtünk, hogy kinyilatkoztassuk életünkkel az Istent. Jézus mondja: „Aki engem lát,...

Lelki apró

Mese a szeretetről

Valamikor réges régen az erdőben élt két fenyőfa. együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. Az egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék. Övék az erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden....

Lelki apró

Karácsonyi történet

Karácsony előtti sűrű hóesésben, Angyalok érkeztek, pompás fényességben, Csillag-járművűkkel, előttem landoltak, A nagy fékezéstől, a sarokig csúsztak. Szeretettel jöttek, ajándékot hoztak, Lelkük fényeiből, bőséggel osztottak, Hoztak élő fenyőt, egy kicsiny cserépben, Csillogó kalárist, rajta és a szívben. Egy kedves hóembert,...

Lelki apró

A megtestesülés ünnepkörének stációi

Liturgikus szempontból (vagyis az istentisztelet rendjét nézve) az Ige (a Fiú Isten) megtestesülésének ünnepköre két nagy ünnepet foglal magába: a Karácsonyt és a Vízkeresztet. Ezen belül a szűkebb értelemben vett karácsony 8 napig, december 24-én a karácsony vigiliájának (előestéjének) Szentmiséjétől...

Lelki apró

Sose ítélj…

A doktor sietve érkezett meg a kórházba. Telefonon hívták be egy sürgős műtét miatt. Gyorsan átöltözött, bemosakodott és elindult a műtő felé. A váróteremnél találkozott a műteni kívánt fiú édesapjával. „Mi tartott ennyi ideig? Miért nem jött be időben dolgozni?...

EgyébLelki apróLelkiség

Ima Szent Erzsébethez

Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a...

EgyébLelki apróMindenkinek

Emlékezés…

Ma mindenki emlékezik valakire,de legfőképp a szeretteinkre.Akik már nincsenek közöttünk,ott vannak az égben fölöttünk.Értük gyertyát gyújtva emlékezünk,és a sírjukra koszorút teszünk.Közben a hiányukat érezzük,őket gondolatainkban felélesszük.Milyen jó volna, ha együtt lehetnénk,ezért valamit most tehetnék.Bármit, csak hogy együtt lehessünk,újra veletek beszélgethessünk.De...

Lelki apróMindenkinek

Ismerd meg önmagad!

A delphoi jóstól jövendölést kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jós azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, s...

Lelki apró

Pünkösdi ima

ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK, Magasztalunk Téged Szereteted áradásáért Amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk Téged Szereteted örömszerző erejéért, Ami mindörökre a miénk Kitöltött Szentlelked által: Létezésünk kiapadhatatlan forrásában, A megvilágosító fényben, És minden életben, ami csak él és mozog a Földön. Dicsőítéseddel...

Lelki apró

Pünkösdi gondolatok

Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, irgalmas Isten, midőn az első keresztyén pünkösdben szent Fiad kérésére és akaratára az Ő árván maradt tanítványaira és követőire Szentlelkedet látható és tapasztalhatóképpen leszállítottad a magas mennyországból! Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél...

Lelki apró

“Vezesd az ifjúságot!” – II. János Pál pápa

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban,hogy ne hagyják magukattévútra vezetni új bálványok által,mint amilyen a magamutogató fogyasztás,a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás;hadd éljék meg inkábba te üzenetedet örömben,mely a Nyolc Boldogság üzenete,az isteni és felebaráti szeretet üzenetea...

Lelki apró

A három fa

Volt egyszer három fa. Egymás mellett nőttek az erdőben. Barátok voltak, és - mint többnyire a barátok - ők is sokat beszélgettek egymással. Továbbá - mint többnyire a barátok -  ők is teljesen különbözőek voltak, bár ugyanazon a helyen nőttek...

Lelki apróMindenkinek

A harmadik lépés az úton…Nagyszombat

Nagyszombat az "eggyé válásról" szól: A Nagyszombat arról szól, hogy leszállunk Krisztussal saját árnyékunkba és hagyjuk felmerülni és felébredni mindazt, amit Isten lehetőségként nekünk ajándékozott. Nagyszombaton engedjük, hogy Krisztus élete testünk valamennyi halott részébe eljusson. Krisztus a sírban fekszik. Ez...

Lelki apróMindenkinek

A második lépés az úton… Nagypéntek

Nagypéntek az "elengedésről" szól: Nincs szentbeszéd, nincs értelmezés, nincs magyarázat, hanem olyan tömör rítusok végrehajtására kerül sor, amelyek nem viselik el a bőbeszédű prédikációt. A pszichodráma mély hallgatással kezdődik. A pap a földre borul. Meg kell hajolnia a titok előtt....

Lelki apróMindenkinek

A “legnagyobb szeretet” három napja

Jézussal együtt járjuk az utat ezeken a napokon, egyben emberré válásunk útját is járjuk. Ez az út négy lépésben valósul meg: elfogadás (Nagycsütörtök), elengedés (Nagypéntek), eggyé válás (Nagyszombat) és újjászületés (Húsvét). Nagycsütörtök az "elfogadásról" szól A zsidók számára már a...

Lelki apróMindenkinek

Nagyböjti gondolatok…..

A mai nap Böjte Csaba nagyböjti gondolatait ajánlom szeretettel:   ,,Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat. Hiszem, hogy aki a fülünket teremtette, meghallja fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivő megoldásokat, a csodálatos műalkotásokat, terveket, eszméket gyermekbőrbe csomagolva, élő...

Lelki apróMindenkinek

Gondolatok a nagyhétre……..

Elérkeztünk a húsvét előtti utolsó héthez, ami egy újabb lehetőséget teremt, arra hogy kissé félrevonuljunk az élet zajos körforgásából, hogy elcsendesedve meghalljuk a lélek szavát, mely egyre közelebb akar vinni minket az Atyához, hogy ismételten megtapasztaljuk a vele való találkozás...

Lelki apró

A szívünkben tükröződik…

Öreg bölcs üldögélt a Korintusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: - Milyenek itt az emberek? - tudakolta. - Hová való vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs. - Athéni vagyok. - És...

Lelki apró

Mese a szeretetről…

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol az emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a...

1 2 3 4 5
Page 3 of 5