Lelki apró

Pünkösdi ima

ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK,
Magasztalunk Téged
Szereteted áradásáért
Amit a teremtett világnak adtál.
Magasztalunk Téged
Szereteted örömszerző erejéért,
Ami mindörökre a miénk
Kitöltött Szentlelked által:
Létezésünk kiapadhatatlan forrásában,
A megvilágosító fényben,
És minden életben, ami csak él és mozog a Földön.
Dicsőítéseddel van tele a szánk,
Értelmünk tisztán lát,
Szívünkben fellángol a szeretet tüze,
Mivel újra ránk ragyogsz a Lélek kegyelmével,
S a jövő felé fordítod tekintetünket,
Amit elhoz majd hozzánk szereteted szentsége és győzelme
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.