Cserkészet

Szent Gellért cserkészcsapat, Nagymaros

„A cserkészet önkéntes és politikamentes nevelő mozgalom fiatalok száma, mely mindenki előtt nyitott, származási, faji vagy vallási megkülönböztetés nélkül, az Alapító által meghatározott céloknak, elveknek és módszereknek megfelelően.”

„A cserkészmozgalom célja, hogy közreműködjék a fiatalok – mint felelős állampolgárok, és mint saját helyi, nemzeti és nemzetközi közösségek tagjai – teljes fizikai, szellemi, lelki és társadalmi képességeinek kifejlődésében.”

A gyerekekkel közvetlenül az őrsvezető foglalkozik az őrsi foglalkozások keretein belül, melyet a tagok imával kezdenek és zárnak le. A gyerekek év közben részt vesznek őrsi-, csapat- és körzeti programokon egyaránt. Az őrsök éves munkatervek szerint dolgoznak, melyet a csapatparancsnok ad át az őrsvezetőnek. Az egész éves cserkészmunkát, mely tanulás és játék egyben, a csapat a nyári nagy táborral koronáz meg minden évben, ahol a cserkész-jelöltek ünnepélyesen cserkészfogadalmat tesznek, így válnak tagjává a cserkészet nagy családjának.

A cserkészet nem csak egy pár évre szól, hanem egy egész életre. A gyerekek kezdetben a vezetők segítségével tanulnak meg fontos ismereteket. A fiúk és a lányok elsajátítják, hogy hogyan kell tüzet gyújtani, elsősegélyt nyújtani, csomózni, főzni, egyedül boldogulni az erdőben és a nagyvárosokban egyaránt, csapatban játszani, valamint, hogy a hit szerves része legyen az életüknek. Többek között segítik ráébreszteni őket arra a fontos dologra, hogy egymásnak segíteni jó és fontos. Az idősebb cserkészek már magukat képzik, fejlesztik, maguknak tűznek ki megvalósítandó célokat és igyekeznek átadni a tapasztalataikat a fiatalabb korosztálynak.

A cserkészmozgalom tevékenységének kedvezményezettjei a cserkészek, haszonélvezői viszont nem csak a csapat tagjai, de a helyi gyerekek, maga a város és az egész társadalom. A cserkészek rendszeresen részt vesznek az egyházi és városi ünnepeke, rendezvényeken, megemlékezéseken, és ha tudnak segítenek azok szervezésében és lebonyolításában is.

A cserkészcsapatok rendelkeznek egy számmal és egy híres, fontos személyiség nevével. A nagymarosi a 950-es számot és Szent Gellért püspök nevét viseli. Csapatunk minden év szeptemberében Gellért püspök neve napján tartja csapatmiséjét, mellyel kifejezi a szent iránti tiszteletét és kéri annak útmutatását.

Egy rövid kérelem olvasható a csapat zászlaján:

„Szent Gellért püspök adj nekünk Szent Imréket!”

Történelem:

A nagymarosi cserkészcsapat 1929-ben alakult Luzsénszky Alfonz atya vezetésével. A környező városból is sok Nagymarosra járó fiatal diák lett tagja a szervezetnek. Így egyfajta gyűjtő pont lett a Dunakanyarban. Mint minden kezdet ez sem volt problémáktól mentes, de az ellentéteken Liska Zoltán atya emelkedett felül és folytatta a munkát. Fontos szerepet töltött be a cserkészek életében a Duna közelsége – népszerű volt a vízi cserkészet. A nagyok mellett kiscserkészek is szép számban voltak, ők farkas falkák működtek. A népszerűség és a nagy létszám ellenére a csapatot sajnos a II. világháború után a többi cserkész szervezettel együtt az új hatalom betiltotta. Pontosabban ”kötelező jelleggel beolvasztotta” az Úttörő Mozgalomba, de mivel ez az eszme alapokban ellentéte a cserkészszellemiségnek így a csapatok felszámolták magukat. Így vége szakadt a cserkészmunkának.

Végül 2000-ben a cserkészéletet Péntek Attila élesztette fel a városban. Megalakult az első őrs, a Hangya őrs 7 fiú taggal. A Dunakanyar cserkészkörzet (főleg a kismarosi 827. Szent László Cserkészcsapat) segítségével pedig sikeresen elkezdett gyarapodni a csapat létszámban, tapasztalatban és élményekben egyaránt. Egyre gyakrabban tűntek fel az egyenruhás fiúk, lányok a városi programokon, rendezvényeken. Sőt kezdtek saját, azóta az ifjúság számára népszerű programok szervezésébe. Jelenleg kilenc őrs működik Nagymaroson, melybe közel 60 cserkész és cserkészjelölt tartozik. Öt fiú és négy lány őrs.

Reméljük nem csak a város, de az egész társadalom számára hasznos, tapasztalt, testben és lélekben erős fiatalságot sikerül nevelnünk.

További eredményes munkánkra kérjük Isten áldását, hogy gyarapodjunk lelkiekben, testiekben egyaránt és mindig jó példával járjunk, nem csak a ránk bízottak cserkésztestvérek előtt.