Lelki apró

Nagyböjt 3. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjti harmadik vasárnapjának evangéliumához: A templom megtisztítása 

„Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör, juh és galamb kereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: ,,Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!’ Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: ,,Emészt engem a buzgóság házadért’ [Zsolt 69,10]. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: ,,Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?’ Jézus azt felelte nekik: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!’ A zsidók erre így szóltak: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd?’ De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt Húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodajeleit, amelyeket művelt. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, s mert nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen az emberről; jól tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben.” (Jn 2,13-25)7
A pászka ünneplése és a bárányok feláldozása az egyik legnagyobb összejövetel volt a zsidóknál. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulást ünnepelték ekkor. A zsidók szerte a világ minden vidékéről elzarándokoltak Jeruzsálembe.
A templom előcsarnoka egy piactérhez hasonlított, tele zsibongással, erkölcstelenséggel. Jézus felháborodása teljesen érthető, megdöbbentette a látvány, ami őt a templomban fogadta. Az előcsarnokban voltak az állatok is, így itt mindent lehetett csinálni, csak éppen csöndben imádkozni nem. Jézus látta, hogy az emberek cselekedeteikkel megszentségtelenítik az Isten, az Ő Atyjának házát. Megtisztította a szent helyet a profán zajos tettektől, ami döbbenetesen hatott a jelen lévő zsidó főpapokra, akik halálát akarták.
Ebben az evangéliumi szakaszban nem csak Isten házára, a szent helyre kell gondolnunk, hanem testünkre, a Szentlélek templomára is. Érdemes a nagyböjti időben elgondolkodni, mi az, amivel beszennyezzük testünket. Jézus a templom tabernákulumában csöndben vár a vele való párbeszédre. Az eukarisztiás lelkek az oltár előtt telítődnek Isteni szeretettel. Jézus beleolvas a szívünkbe, hiszen a templom csöndje őszinte egyszerűségre nevel. A templom csöndjében láthatóvá lesz az emberi lélek. Szív maradj csendben és figyelj megváltó Istenedre!

A templom megtisztításáról beszámol: Máté (Mt 21,12-13); Márk (Mk 11, 15-19); és Lukács (Lk 19, 45-48). Ők azonban Jézus nyilvános működésének nem az elejére, hanem a végére teszik, a kínszenvedés hetére.

Filmjelenet: Roger Young: Jézus (1999) 84-86 perc
http://gloria.tv/?media=99973

A héten figyeljünk cselekedeteinkre, látogassuk meg a Szentségi Jézust a templomban, figyeljünk rá, dicsőítsük és áldjuk Őt. Imádkozzunk ifjúságunk megtéréséért és a közelgő hétrégiós találkozóért.

Dancsák Viktor