Egyéb

Közbenjáró ima a világ megtéréséért II. A közbenjáró ima

Közbenjáró ima a világ megtéréséért II.

A közbenjáró ima

 

Közbenjáró ima a régiós táborokban

A régiós táborok csúcspontja a közbenjáró ima. Megérint minket Isten érezhető közelsége a közösségben, sokan először szembesülnek az ima erejével.

Az imaest az Oltáriszentség kitételével kezdődik. Jézus Krisztus jelenlétében a közbenjáró imapárok a Szentlélekre hagyatkozva imádkoznak, miközben alázattal figyelnek Isten üzenetére. Az imát kérővel egységben fordulnak az Atya és a Fiú felé, a Lélek segítségével.(Bibliai idézettel való nyomatékosítás: „Ne gondolkozz azon, hogy mit mondj, hanem engedd, hogy a Szentlélek szóljon majd általad” – próféták.) A közösség tagjai a helyükön ülve vagy térdelve szintén bekapcsolódnak ebbe a cselekménybe.

A táborlakók csapata megéli a közösséget a Szentháromsággal, és a Szentlélekben egymással.

 

Imaláncok, imafelhívások

A mai technika segítségével az egész világ eseményeiről értesülhetünk. A sok rossz hír hallatán felmerül bennünk, hogy imádkozzunk  fizikai, biológiai, lelki jobblétünkért. Az internet segítségével bekapcsolódhatunk ilyen imaláncokbba, csatlakozhatunk az imafelhívásokhoz. Jelenleg is több felhívásról olvashatunk, amelyben a békéért imádkozunk és most kezdeményezték, hogy Magyarországért is imádkozzunk, hogy kimaradjon a háborúból, béke legyen hazánkban.

A 777 felhívása a háború kezdetén több ezer embert kapcsolt be esténként az imaláncba. Követhető volt az imádkozók száma, és egyben ők is megoszthatták ezt az eseményt ismerőseikkel.

Ez a megmozdulás csak egy a sok közül, az interneten keresztül bárki megtalálhatja azt az imamódot és imacsoportot, amelyben részt szeretne venni, illetve azt az ügyet, amiért tenni szeretne.

 

Közbenjáró szentek (rokonaink, védőszentjeink, angyalok)

Már földi életünkben megkérünk embereket, hogy imádkozzanak értünk.

Miért ne kérnénk meg azokat a barátainkat, akikről tudjuk, hogy szentül éltek, és már Istennél vannak. Akár elhunyt nagymamádat is megkérheted, hogy „Mama, ha már a mennyben vagy, most figyelj!”

November elsején ünnepeljük a Mindenszenteket. Ők azok, akik életük érdemén már a mennyben vannak. Szentek, akiket itt a földön szentté avattak, és szentek, akik még csecsemőkorukban, bűn nélkül haltak meg, vagy egyszerű, tiszta életükkel kiérdemelték a mennyországot. A családtagjaink között is biztosan vannak ilyenek. Őket kérhetjük, hogy odaföntről segítsenek minket, járjanak közben értünk.

 

      Mi is közbenjárhatunk a „szenvedő” egyház tagjaiért

November másodikán van a halottak napja. Velük kapcsolatban a mi feladatunk, hogy közbenjárjunk értük. Szűz Mária a fatimai jelenések alkalmával üzente: “Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba, mert nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük. Amikor a rózsafüzért imádkozzátok, ezt mondjátok minden tized után: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.”

Isten ránk, a földön élőkre, a küzdő Egyházra bízta a szenvedő Egyházat vagyis a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Ők nem tudják a saját szenvedéseiket csökkenteni. Azt mi tehetjük meg. Mosolyogva beszélünk a templomban imádkozó öreg nénikről. Ha tudnánk, mekkora érdemük van a tisztítótűzben szenvedő lelkek megmentésében, sokkal jobban becsülnénk őket.

Az egyház tanítása szerint a teljes búcsú az „ideigtartó” büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennyországba juttatja. Ezt szolgálják a búcsújáró helyek, illetve a templomok védőszentjének ünnepe egyben az adott templom búcsúja.

November elején búcsút lehet nyerni akár a magunk számára, akár valamelyik meghalt szerettünk számára a következő módon:

“A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt, és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is.” (Indulgentiarum Doctrina)

November 2-án a “búcsúval ellátott cselekmény” egy templom vagy kápolna meglátogatása és ott egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozása, november 1. és 8. között pedig egy temető meglátogatása. Tehát ha ezt megtesszük és teljesítjük még a fenti három feltételt (egy gyónás húsz napig érvényes ebből a szempontból), teljes búcsút nyerhetünk.

2-án kizárólag a halottak javára 1. és 8. között talán a saját javunkra is felajánlhatjuk az általunk szerzett búcsút.

Ha az ember most minden búcsúnyerési lehetőséggel él, akkor november 1-től összesen 8 búcsút szerezhet és ajánlhat fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.