Emberhalászok

Terep emberhalászok feladatai

A terep-emberhalász munkatársak feladata, hogy az atyák és a katekéták munkatársaiként velük együtt vagy megbízásukból önállóan krisztusi ifjúsági közösségeket hozzanak létre az egyházmegye plébániáin. Az ifjúsági lelkész és a helyi plébános felé tartoznak elszámolással és az ő szakmai irányításuk szerint végzik feladatukat. Közvetlen felettesük az ifjúsági lelkész, de az egyes plébániákon a plébános iránymutatatásai szerint működnek. A Lelkészség munkatársaival is összehangoltan végzik feladatukat és ügyelnek arra is, hogy saját régiójuk életébe is bekapcsolják fiataljaikat. 2012. év elején 3 fő állású két félállású és egy napi 6 órás, 2017. júniusában pedig 2 főállású és egy félállású, egyházmegyei finanszírozású munkatársunk végzi ezt a szolgálatot. Ezen felül ekkor még két munkatársunk végez közösségszervezést munkaidejének töredékében (napi 1-2 óra). Feladatuk, hogy 4-6-8 településen krisztusi ifjúsági közösségeket indítsanak el és/vagy vezessenek, majd saját lábra állítsanak. Ebben a munkakörben nem vállalhatnak órarendi keretek szerinti hittanokat (sőt ez munkakörileg tilos számukra), mert Ők nem a helyi katekéták feladatait hivatottak átvenni, hanem az ifjúsági közösségszervezésre fókuszálnak, kiegészítve a katekéták munkáját, ahol nekik és papjaiknak nincs elég energiája, lehetősége arra, vagy ahol szívesen fogadnak segítséget.

2014 év elejétől 2016. év végéig, három év alatt 46 új közösség születik meg az Ifjúsági Lelkészség közreműködésével egyházmegye szerte.

21 új közösség indul el 16 új településen terepen közösségszervezéssel foglalkozó munkatársaink által.

25 új közösséget indít el a 87 kovászolót végzett, nagyrészt régiós fiatalok valamelyike.

Összesen mintegy 94 ifjúsági- és gyermekközösséget vezetnek terepes emberhalászaink és kovászolósaink 2016 végén. Ebből 44-et terepes emberhalászaink, 50-et kovászolót végzett, nagyrészt régiós fiataljaink. A kovászolós mérés kb. 20% pontatlanságot tartalmazhat, mert a kérdőív alapján nem lehetett teljesen kiszűrni az átfedéseket, pl. ha ketten vezetnek egy közösséget.