Cserkészet

Kaszap István Cserkészcsapat

A turai Római Katolikus Egyházközség Tanácsa az 1992. augusztus 18-i ülésén döntött a Cserkészcsapat bejegyzéséről. A névválasztásban fontos szerepet játszott a névadó hite, hazaszeretete és tevékeny cserkészmúltja. A csapat teljes neve: 1032. sz. Kaszap István Cserkészcsapat, fenntartója: a turai Római Katolikus Egyházközség. A Tanács a Magyar Cserkész-szövetség Szabályzatának alapján létrehozta a fenntartó testületi bizottságát, mely szervezi és segíti a csapat munkáját, intézi annak pénzügyeit. Az első bizottság tagjai: Pintér János (elnök), Kuti István, Pintérné Kuti Mária, Kuti József és Pásztor László. A Tanács Barczi Zsolt hitoktatót nevezte ki a cserkészcsapat parancsnokának, melyet a Magyar Cserkészszövetség 1993. februári ülésén jóváhagyott.

Megvalósítandó cél: A turai cserkészcsapat a Magyar Cserkészszövetség tagja. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete, 26 millió fővel. „A cserkészet önkéntes, politika-mentes, vallásos ifjúsági szervezet, mely mindenki számára nyitott, származásra és felekezetre való tekintet nélkül.” Magyarországon jelenleg 28 ezer bejegyzett tagja van.