Egyéb

Ifjúsági szintézis – eredmények

Örömmel hirdetjük mindenkinek, hogy elkészültünk!

Az Egyházmegye felé is továbbításra került a Ferenc Pápa által meghirdetett szinodális folyamat keretében elkészült Ifjúsági Szintézis egyházmegyénkben. Tudomásunk szerint az egyházmegyei szintézis mellékleteként kerül továbbküldésre a dokumentum, mely ide kattintva teljes terjedelmében elérhető. Egy online térben megosztott ifjúsági kérdőív és hat regionális ifjúsági találkozó segítségével gyűjtöttük össze azt az alapanyagot, amiből a szintézis elkészülhetett.

Az alábbiakban fogadjátok Márton Hanga önkéntesünk összefoglalóját a kész dokumentumról:

A Mente Missziónak a folyamata arról szól, hogy a 12-30 éves fiatalokat bevonja egy egyházi és egy befogadó közösségbe, ahol regionális találkozókon és programokon tudnak részt venni. Az Ifjúsági Lelkészség minden ifjúsági régiójában meg vannak rendezve ezek a programok és lehetőséget adnak az ott élő fiataloknak csatlakozni ehhez a közösséghez. 2022.február elején megjelent egy ifjúsági kérdőív a Váci Egyházmegye nagyobb szabású központi kérdőívének szerkesztőivel egyeztetve. A kérdőívet 142-en töltötték ki nagyrészt egyházmegyei hívő fiatalok, de akadnak köztük felnőttek, egyházmegyénken kívüliek és ateisták , vagy a katolikus hithez csak lazán kötődő kitöltők is.

Az ifjúsági találkozók szervezése nem ment zökkenőmentesen, mivel a fiatalok egy része még nem volt hozzászokva a kiscsoportos beszélgetések felülről jövő irányításához és más programok is szokatlanok voltak. De mivel a programszervezők nyitottak voltak a felmerülő kérdésekre, ezért ezek a kihívások megoldásra kerültek.

A megkérdezettek legnagyobb része hisz Isten létezésében, illetve sokan római  katolikusnak vallják magukat. Csak nagyon kevesen nem tartják magukat egyiknek sem. A legtöbben hetente ,vagy havonta járnak közösségbe. A megkérdezetteknek majdnem a fele maximálisan elfogadottnak érzi magát a közösségben. Összesen 7% nem érez elég  elfogadást. A kitöltők nagy része azt gondolja ,ha segítséget kértek valós segítséget kaptak az Egyháztól. Kevesen úgy érzik, hogy a gondolataik nem voltak elég jól meghallgatva. A felbukkanó konfliktusokat sokan megbeszélik és együtt megoldást találnak rájuk , de voltak akik szerint nem voltak konfliktusok.

A lelki vezetőkkel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiscsoportban jól meghallgatják a fiatalokat és az Egyház példaképeket tud eléjük állítani. Viszont az atyától nehéz szexuális témában kérdezni és ez a téma máshol sem üti fel a fejét, pedig  fontos lenne a fiataloknak. Sok helyen meg nincs pap, vagy nem ér rá személyes témára. És van akinek nehéz elfogadni az új papot meg a változást. Az igények azt mutatják, hogy a fiataloknak szükségük lenne több iránymutatásra és több párkapcsolati tanácsadóra , illetve a szexualitásról való beszélgetésekre. A miséket többnyire élvezik a fiatalok. Alapvetően tetszik nekik a gitáros éneklés és nagyon élvezik ha hiteles az előadás és jó a hangulat. De ha esetleg a mise nem elég élő , azt megérzik.

A fiatalok fontosnak tartják a programok és az Egyház internetes felületét, reklámozását a kívülállók felé. Az új tagokat nyíltan, előítéletek nélkül fogadják be a közösségbe. Kritika nem lett megfogalmazva az Egyház szervezeti létével szemben, viszont a fiatalok javaslatokat tettek. Főként azzal kapcsolatban, hogy mindenki meg tudja találni a helyét a közösségben, illetve, hogy a megbeszélt dolgokat gyakorlatba is lehessen ültetni. E szinódusi dokumentum alapján elmondható, hogy a fiataloknak konkrét visszajelzéseik, javaslataik vannak. A jövőben az igényeiknek megfelelő programok több szerepet kapnak és a prédikációk is nyíltabbak és hitelesebbek lesznek. Valamint a személyes beszélgetéseknek több idő lesz szentelve.

A legnagyobb visszajelzés a nyitott, befogadó közösség igénye, ezért nagyobb figyelem kell legyen az iránt, hogy mindenki önmaga tudjon lenni és elfogadva érezze magát a közösségben. A vezetőket is edukálni kell a nyitottságra, befogadásra és az elfogadásra. Olyan papokra van szükségük a fiataloknak, akik vállalják a szervezést, tudják kezelni a konfliktus helyzeteket, jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és meghallgatják a hívek jelzéseit , illetve egyéni döntéseket is tudnak hozni.

A Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség a saját munkájára nézve hasznos eredménynek látja a fiatalok igényét a komolyság, hiteles tanítás iránt. Elviszik magunkkal a tanúságtétel fontosságát, a zenei igényességet és egy kicsit a médián is érdemes lesz gondolkodniuk. Ajánlják a dokumentumot az egyházmegyei szintézist készítő bizottság elé, ha bármi hasznosat találnak benne, ami az egyházmegyei szintézisben hasznos lehet,  használják fel, hiszen a fiatalok bíznak abban, hogy a hangjuk meghallgatásra talál.

Köszönjük mindenkinek az e dokumentumhoz való hozzájárulását!