Egyéb

A békétlenség okai bennünk – A béke építői 1.

A béke építői 1.

A békétlenség okai bennünk 

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” (Fil 2,1)

Sokszor nem látványos, Istennel szembeni lappangó ellenszegüléssel kezdődik egy-egy „háború”. A veszekedéseink nagy része abból származik, hogy saját akaratomat, kényelmemet a másik kárára akarom érvényesíteni.

 

A háború benned kezdődik. A háború a másik legyőzni akarásával kezdődik.

A béke benned kezdődik. A béke önmagunk legyőzni akarásával kezdődik.

A háború csak azzal győzhető le, ha magamat győzöm le.

A háborúság okai

Saját akaratunk erőltetése

„Nem nő a fű, ha húzzuk”

Mitől nő? Fényt, tápanyagot, teret kap. – Ha valamit szeretnél elérni, tenni kell érte. És nem azt, amit te szeretnél tenni, hanem amit a célod megkíván.

*

Kiről van szó? Rólad? Róla? Jézusról?

El akarsz valamit érni. Döntsd el, kiről szól ez a szándék. A szeretetet szolgálja? Érdemes harcolni érte? Találsz ebben a harcban társakat? Találsz jó eszközöket?

*

Lemondás – Miről szabad lemondanunk? Miről kell lemondanunk?

Mérlegelsz. Azt látod, túl nagy árat kellene fizetni azért, hogy elérd, amit akarsz. El tudod engedni? El szabad engedni? Vagy el kell engedni?

Önzés – képtelenség a szolgálatra

Kényelemszeretet

Lustaság

Lelki restség

Függőségek

 

Vélt igazságunkat a szeretet törvénye fölé helyezzük

Rossz nevelési elvek

Tekintélyelvűség

*

Rossz kommunikáció

*

A bölcsesség hiánya: ne ítélj elhamarkodottan, gondold át a dolgokat. (Számolj előbb tízig, gondold magad bele a másik helyzetébe!)

*

Mi a fontos? Az én véleményem? Az igazság? Jézus igazsága, a szeretet?

 

Büszkeség – képtelenség a megbocsátásra

Ki a fontos? Én? Ő? Jézus?

*

Mit engedek el? Őt vagy a sérelmem? (pszichológia)

*

Mi az erőforrásom? Az éntudatom vagy Jézus?

Közöny – a másik ember jól létéért való felelősség elhárítása – káini gondolat: „hát örzője vagyok én testvéremnek?”  (Ter 4,9)

Kihez van közöm?

*

Mi tartozik rám?

*

Kiért vagyok felelős?

*

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké! Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a BÉKESSÉG útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy környezetünkben a kiengesztelődést szolgáljuk. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek. Amen