Hátteresek

Hátteresek

Edina.jpgBajnóczy-Kovács Edina – projektmenedzser

„Feladatom az egyházmegye ifjúsági missziójához szükséges pályázatok írása.  Az Ifjúsági Lelkészség Renovabis projektjének, és a VIFI Alapítvány pályázatainak adminisztrációs kezelése, azok szakmai-és pénzügyi vezetése. A VIFI Alapítvány titkáraként, az alapítvány működéséhez szükséges dokumentációkat is készítek.”

 

 

 

 

Fényi IStvánFényi István – ifjúsági irodai munkatárs, ifjúsági közösségszervező

„Az ifjúsági lelkész és irodavezetője mellett gondnoki, irodai és szükség esetén gazdasági feladatok ellátása, az Ifjúsági Lelkészség és régióinak háttérszolgálata. Az irodának helyet adó váci Hétkápolna Mária-kegyhelyhez tartozó egyházi területen fekvő liget rendszeres gondozása.  Észak-Duna menti régióban ifjúsági közösségek létrehozása és ezeknek felelős vezetése, egységben a mindenkor helyi plébánossal. Hálás vagyok Istennek és a Szűzanyának, hogy szolgálatommal elősegíthetem egyházmegyénkben a Katolikus ifjúsági közösségek születését.”

 

 

 

Kuti AttilaKuti Attila – ifjúsági közösségszervező, forrásszervező

“Mentés önkéntes ténykedéseim mintegy 2 évtizedre nyúlnak vissza, s máig is tartanak. 2017. október 1-től részmunkaidőben dolgozom a Váci Egyházmegye Ifjúsági Lelkészségének. Fő feladatom a regionális szintre tervezett ifjúsági katolikus vezetőképző (Kovászoló) következő etapjának megszervezése, előkészítése és lebonyolítása, mint közösségszervező. Ezen kívül még forrásszervezőként veszek részt a misszió életében, mint gazdasági ügyekkel foglalkozó munkatárs.”

 

 

 

Pintér Lilla – Ifjúsági irodai adminisztrátor

Lilla jó„Főbb feladataim közé tartozik, hogy az adminisztratív feladatokat ellássam, továbbá az aktuális szervezési feladatokban az ifjúsági leslkész és az Klári munkáját segítsem. Pl. a munkatársak havi papírjainak összegyűjtése és rendezése, a beérkező számlák könyvelése, a püspöki pályázatok megírásában és elszámolásában a régiós önkéntesek segítése, továbbá a VERA – Váci Egyházmegyei Regionális Adatbázis koordinálása.”