Énekkarok

Gregorián kórus Szolnokon

A Senior kórus 1997-ben került megalapításra a szolnoki Belvárosi Plébánián. Az alapítás Dudinszky György kántorúr nevéhez fűződik, aki az akkori lehetőségek között főként a közép- és idősebb korosztályból verbuválta össze a szólamokat. A kórus részt vett többek között a váci egyházmegyei kórustalálkozókon, énekelt a környező települések templomaiban (Abonyban, Szandaszőlősön, stb), de többnyire a belvárosi templom liturgiájában vett részt, nagyobb ünnepek szentmiséin és a különböző találkozókon.

2001-től a kórus vezetését Kovács Attila kántor vette át, miután főállású kántorként ide került. Természetes módon továbbra is az előd által lerakott alapokon „építette” a kórust. Most már több fiatal is részt vesz a közös éneklésben, amely az évek során egy kis közösséggé formálódott.

Jelenleg a kórus 13 főből áll. Minden szerdán este 6 órakor tartja próbáit a belvárosi plébánia nagytermében, illetve a kóruson. Főként motettákat, illetve négyszólamú orgonakíséretes énekműveket énekel. Emellett fontos a magyar gregoriánum ápolása és éneklése az ünnepi szentmiséken.

Szolnokon hála Istennek több egyházi és világi kórus működik, mindegyik egy sajátos repertoárral. A Senior kórus, mint a Belvárosi Templom kamarakórusa főként arra törekszik, hogy az ünnepi szentmiséken a zenei megjelenés emelje a liturgia fényét.