Egyéb

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi katolikus közösségszervező pályázatot hirdet

Az MKPK pályázati felhívása

a magyar katolikus diaszpórában (EU, Észak- és  Dél Amerika) szolgálatot teljesítő katolikus közösségszervező ösztöndíjas vagy szerződéses munkatárs pozíciókra

A Program célja, hogy megerősödjön a diaszpóra magyar katolikus közösségeinek kapcsolatrendszere egymás, illetve a Magyar Katolikus Egyház irányába, olyan szakmailag kiváló, katolikus közösségszervezői gyakorlattal rendelkező, a vallás-erkölcsi nevelés iránt elkötelezett szakemberek (pl.: állandó diakónusok, kántorok, hitoktatók, közösségszervezők) bevonása által, akik elvégzett munkájuknak vagy tanulmányaiknak köszönhetően már tapasztalatot szereztek és ezek mentén képesek a diaszpóra katolikus magyarságát segíteni. 

További információ ide kattintva olvasható.