Egyéb

Misekalauz (szemelvények NEK-ed) – 8. rész

BELÉPÉS A SZENTÉLYBE

Felajánlás

Secreta: felajánlási könyörgés, titokima  –  ezt az imádságot csak a beavatottak hallhatták.

A Szentek Szentjének kapuján csak az léphet át, aki kitartott a hitvallásban, és most kész egész életét felajánlani Jézus Krisztusnak. „Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” (Róm 12,1)

A felajánlásnak különösen sodró dinamikája van.

Az áldozatból átváltozás fakad, az átváltozásból jelenlét. Csak egymás számára jelen lévő emberek válhatnak közösséggé, és csak Isten számára jelen lenni képes, vele közösségben (communióban) lévő, egy testté vált emberek tudnak majd hiteles küldöttekké válni. 

A kenyér és a bor átlényegülését az ember átváltozásának, „megistenülésének” kell követnie.

Mindezek mögött felfedezhetjük a kenyér mélységes bibliai értelmét: az embernek verejtékes munkával kell szántania, vetnie, de az óriási energiabefektetés nem tudja garantálni az aratást, mert a termés ki van szolgáltatva az időjárásnak. Azaz az embernek dolgoznia kell a kenyérért, de közben fohászkodnia és imádkoznia is szükséges az időjárás Urához. 

Jézus alapvető üzenete el van rejtve a búzamag sorsában. „Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt.” (Jn 12,24)

Minden egyes búzaszemnek fel kell adnia önmagát, hogy lisztté őrölve kenyérré, táplálékká tudjon válni: az élő szeretetközösségben mindenkinek a személyes önfeláldozása jelen van, s éppen ez hozza létre a lelki egységet, a szeretet közösségét.

Isten az örömeinket is kéri, hogy jelen lehessen bennük, és vele egyesülve éljük meg azokat.

„Jézusnak „mindent a kezébe adunk, ami az életünkben kellemes és szép, és azt is, ami nehéz. Azt tehet vele, amit akar. Kiszolgáltatjuk magunkat neki. Elengedni, a kezébe tenni, ez áldozat. Így áldozzuk fel terveinket, eszméinket, elképzeléseinket, gondjainkat.” (Tanner)

Ha Jézus kezébe adom mindezt, történik valami. Jézus megáldja és átváltoztatja. Új, isteni minőséget ad a felajánlott emberi fáradozásokhoz és örömökhöz.

Lehet, hogy szentmise-felajánlásom által egy lélek megtér, valaki meggyógyul vagy kiszabadul a tisztítótűzből. Továbbá, ami a kenyérrel és a borral megtörténik (hogy lényegük átváltozik), annak kell történnie a világgal is a mi közreműködésünkkel. A Szentlélek erejéből át kell változnia, át kell alakulnia belső valójában, hogy Krisztus jelenlétét jobban felragyogtassa.

A II. vatikáni zsinat leírja a megkereszteltek hivatásának lényegét: „Minden cselekedetük, imádságuk, apostoli kezdeményezésük, hitvestársi és családi életük, mindennapi munkájuk, testi-lelki pihenésük, ha a Szentlélek tölti be, sőt az élet terhei is, ha türelmesen hordozzák azokat, Jézus Krisztus által Istennek tetsző lelki áldozattá válnak. Mindezeket a szentmisében az Úr Testének felajánlásával együtt ajánlják fel készséges szeretettel az Atyának. Ilyen a mindenütt szentül szorgoskodó világiak imádó hódolata, ők így szentelik a világot Istennek.”

„Életünk szentmiséje: A misében az ő Teste az átváltoztatott Ostya, a két szentmise között pedig a lelkünk, mi magunk vagyunk az átváltoztatásra váró ostya.” (Varga László püspök)

A perselypénz és a tized imádságunk része, Istenre való ráhagyatkozásunk mértékének kifejeződése, akinek átadtuk a tulajdonjogot, nemcsak a tizedünk, hanem mindenünk felett. „Amint elveszítjük birtoklási vágyunkat, azt a csatornát nyitjuk meg az Isten felé, amelyen keresztül adhat nekünk.” (DeGrandis)

Mit jelent az, hogy a szentmise transzformátor?

Az én áldozatom az Egyház önátadásában elhelyezve, Jézus áldozatával egyesítve természetfeletti hatékonyságot kap.

Szívesen adj! Amit nehéz odaadnod Istennek (például vasárnap reggelente felkelni és elmenni misére), azt ne kényszeredetten add, hanem tedd felajánlással! Soha ne menj üres kézzel a szentmisére! A héten gyűjts az Istennek felajánlásokat (áldozatok, örömök)! A felajánlás a tiszta szándék, az érdek nélküli motiváció felindítása is: ezért gyakran indítsd fel a szándékot egy-egy jó cselekedet idefén: „Jézus, irántad való szeretetből teszem ezt.” És ezt újítsd meg a felajánláskor!