2020. április 8. (szerda)

Tag Archives: nagyböjt

Lelki apróMindenkinek

Nagyböjti gondolatok…..

A mai nap Böjte Csaba nagyböjti gondolatait ajánlom szeretettel:   ,,Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat. Hiszem, hogy aki a fülünket teremtette, meghallja fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivő megoldásokat, a csodálatos műalkotásokat, terveket, eszméket gyermekbőrbe csomagolva, élő...

Lelki apróMindenkinek

Gondolatok a nagyhétre……..

Elérkeztünk a húsvét előtti utolsó héthez, ami egy újabb lehetőséget teremt, arra hogy kissé félrevonuljunk az élet zajos körforgásából, hogy elcsendesedve meghalljuk a lélek szavát, mely egyre közelebb akar vinni minket az Atyához, hogy ismételten megtapasztaljuk a vele való találkozás...

Lelki apróMindenkinek

A megváltottság frenetikus szabadságáért

Jézus megkísértése (Mt 4,1-11) Máté evangéliumában Krisztus hármas megkísértettségének legyőzésében az ember (Ádám és Éva) hármas büntetettségére találunk gyógyírt. A hármas büntetettség a következő volt: Szenvedés: „Fájdalommal szülöd gyermeked.” „A föld tövist és bojtorjánt terem és arcod verítékével keresed a...

Lelki apró

Nagyböjt 4. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjti negyedik vasárnapjának (Laetare „Örvendező” vasárnap) evangéliumához „Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.' Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát...

Lelki apró

Nagyböjt 3. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjti harmadik vasárnapjának evangéliumához: A templom megtisztítása  „Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör, juh és galamb kereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a...

Lelki apró

Nagyböjt 2. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjt 2. vasárnapjának evangéliumához: Jézus Színeváltozása "Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy...

Lelki apró

Nagyböjt 1. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjt 1. vasárnapjának evangéliumához: Jézus a pusztában "Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment,...

1 2
Page 2 of 2