Lelki apró

Nagyböjt 4. vasárnapja után

9Néhány gondolat nagyböjti negyedik vasárnapjának (Laetare „Örvendező” vasárnap) evangéliumához

„Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.’ Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat.” (Jn 3,14-21)

Egyedül János evangéliuma mutatja be Jézus és Nikodémus párbeszédét. A zsidó főtanács tagja az éj leple alatt keresi fel Jézust. Beszélgetésük az egész éjszakát átöleli. Krisztus szavaira figyelve („Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”) a zsidó rabbi meglátja Jézusban a Megváltó Isten Fiát, akinek teljes szívéből örvend. Szomjazza azt a bölcs tanítást, melyet hall tőle, boldogság tölti el, hogy Jézus társaságában lehet.
Emberi ésszel felfoghatatlan, mennyire szeret minket Mennyei Atyánk. Nekünk is mindnyájunknak az Atya kezébe kell raknunk az életünket úgy, ahogyan azt Fia, Jézus is tette. Legyen Ő életünk irányítója, életünk értelme, Ő cselekedjen bennünk, Ő szóljon általunk, hogy életutunk teljessé váljon az örök üdvösségre.

Korunkban tapasztaljuk a sok erkölcstelen, rendetlen cselekedetet és szenvedélyt, amelyeknek szenvedő alanyai leginkább fiatalok.
Nekünk, keresztény fiataloknak imádkoznunk kell azokért az eltévelygett lelkekért, akik a rossz úton botladoznak. Nikodémus példáján szemléljük a Megváltót, aki szenvedett és meghalt értünk a kereszten. Figyeljünk oda a Mennyei Atya irántunk tanúsított végtelen szeretetére, imádkozzunk a környezetünkben lévő fiatalok megtéréséért.

Filmjelenet:

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus (1977) (171-174 perc)
http://keresztenyfilmek.com/szinkronizalt-filmek/150-a-nazareti-jezus.html

Ötletek a jövő hétre:
• Minden nap olvassuk el ezt a bibliai olvasmányt, és elmélkedjünk rajta, mit mond számunkra, mire akar tanítani minket Jézus!
• Közös ima nemzetünkért kegyhelyekről. Minden nap a Mária rádión este 8 órakor „Kiáltás” címmel.
• Hozz áldozatokat egy környezetedben élő fiatalért!
• Gyakoroljuk az Irgalmasság testi/lelki cselekedeteit!

 

Dancsák Viktor