Lelki apró

Nagyböjt 1. vasárnapja után

Néhány gondolat nagyböjt 1. vasárnapjának evangéliumához: Jézus a pusztában
4
„Abban az időben:
A Lélek kivitte
 Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,12-15)

A Nagyböjti szent idő alkalmat ad minden embernek a személyes megtérésre. Jézus kimegy a pusztába, hogy az Ő Atyjával legyen folyamatos dialógusban.
Krisztus irántunk való szeretete nyilvánul meg abban, hogy felajánlja értünk, bűnösökért szenvedéseit. A pusztában a zord éjszakai hidegek és a nappali forróságok által elviselt fájdalmait, valamint a testi táplálékok és múlandó anyagi javak nélkülözését, a kísértőnek ellent mondva.
Mit kell tennünk e negyven napos időszakban? Nekünk is ki kell mennünk vele a pusztába, mellette kell lennünk és szent csendben figyelnünk, szemlélnünk kell, hiszen egyedül Ő az, akitől tanulhatunk, aki minden nap a mi segítségünkre siet. Forduljunk őszinte bizalommal hozzá, különösen hitünk próbatételekor.
Krisztus ad nekünk példamutató erényeket az igazi böjtölésre, ami három nélkülözhetetlen cselekedetben nyilvánul meg: ima, böjt/lemondás, alamizsna: a szegények segítése és szeretete. Ha Jézusba kapaszkodunk, nagyböjti erőfeszítéseink és tetteink biztosan gyümölcsözővé válnak mind saját magunk, mind felebarátaink javára.

Készületeinkben kísérjen és óvjon minket régióink védőszentje a Boldogságos Szűzanya, az Ő kezét fogva haladjunk életutunkon a Mennyei Atya felé.

XVI. Benedek Pápánk nagyböjti üzenete:
„ Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.” Zsid 10,24
A nagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet középpontjáról elmélkedjünk: a felebaráti szeretetről. Ez ugyanis alkalmas időszak, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg egyaránt.
Ha úgy gondolod, szívesen elmélkednél még egy kicsit, itt olvashatsz néhány tippet:

Szentírás olvasás: Jézus megkísértése
A szinoptikus evangélisták összehasonlítása: Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13; Lk 4, 1-13

Filmjelenet: Jézus Élete (1987.) (jelenet: 10-13 perc) http://gloria.tv/?media=135577

Dancsák Viktor