Lelki apróMentékMindenkinek

Úrnapja

„…ISTEN ÉS EMBER MISZTIKUS KAPCSOLATA, AZ ISTEN JELENLÉTÉBEN TITOKZATOS MÓDON MEGVALÓSULÓ ÉLET…”

ilyen és ehhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg Marossy Balázs papnövendék az Úrnapjáról. Olvassátok nyitott és tettrekész szívvel!

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön ünnepeljük. Magyarországon ez a Szentháromság ünnepe utáni vasárnap.
Az Oltáriszentségben az élő Krisztus van jelen. Az a Krisztus akiben és akiért mindent teremtve lett. A mai napon, keresztény – katolikusok ezrei tesznek tanúságot az Oltáriszentségbe vetett igaz hitükről és arról, hogy Krisztus egyháza az a dobogó szív a világban, amely összekapcsolja a mennyet a földdel, Istent az emberrel és a testvért a testvérrel. Krisztus, aki valóságos Isten, megjelenik az áldozatban, beköltözik szívünkbe és jelenléte arra indít, hogy közösségben ezt másoknak is hirdessük. Ezért indulunk útnak az élő Úrral, hogy velünk együtt kilépjen Jézus a falak mögül és áldását kiterjessze a föld minden irányába. Ez a kilépés, kilépés a templomból az utcára és kilépés saját belső világunkból a közösségbe. A körmenetek énekei, a csengőszó és tömjén illat, átjárja a városainkat, falvainkat, de átjárja szíveinket is. Az áldás kiárad és a négy égtáj irányában átölel mindenkit, eltölt és megszentel mindenkit. Megszenteli a családokat, gyermekeket, fiatalokat és időseket. Küldetést ad, hogy mindnyájan, mint az emmauszi tanítványok, lángoló szívvel vigyük Jézus hírét templomainkból a világba. Lélekkel telve és tiszta szívvel, az Egy Kenyérből táplálkozva. Hiszen ha nem vagyunk mi is apostolok, ha csak saját magunk éljük meg hitünket önmagunkba zárkózva, hogyan gyarapodhat Isten szent népe? Ha nem így neveljük gyermekeinket, unokáinkat, és ha erről nem adunk nekik példát, hogyan maradhat fenn az a világ köztünk, amelyet Isten teremtett és amelynek lényege ISTEN ÉS EMBER MISZTIKUS KAPCSOLATA, AZ ISTEN JELENLÉTÉBEN TITOKZATOS MÓDON MEGVALÓSULÓ ÉLET, melynek táplálója az élő Krisztus és temploma a Szentlélek?

Babits Mihály írja:
„…A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet…”

Kérjük ma Isten áldását a világra, hogy az Úrnapi áldások széltében – hosszában átkarolják a világot, hogy az Isteni igazság és szeretet győzedelmeskedjék minden emberi közösségben.

 

Kasza Boglárka