Egyéb

Szent József cikksorozat – 20. (befejező) rész

A sorozat 19. része ide kattintva elérhető!

Magyarország oltalmazója: Ferenc pápa 2013. július 5-én Szent József és Szent Mihály arkangyal oltalmába ajánlotta Vatikán városállamot. Szent Józsefre bízta az Egyház várakozásait és reményeit, és Mihály arkangyaltól kérte, őrködjön a Szentszék fölött, és védelmezze az Egyházat minden cselszövéstől, tegye az embereket sikeressé a kísértések elleni küzdelmükben. Egész birodalmak kérték az ő oltalmát, mint például Csehország, amely békéje megőrzését kérve ajánlotta neki magát, és Magyarország, melyet Lipót császár az ország fővárosának töröktől való visszavétele után ajánlott Szent József oltalmába. Ettől kezdve vallásos családok, nemes pátriárkák kívánták saját különleges oltalmazójuknak, akitől mind lelki, mind evilági javakat kértek és kaptak. Ebből a szempontból Mária országa, tehát mi magyarok is Szent József gondoskodása alatt vagyunk. … Erre hivatkoztak Buda ostrománál a magyar sereg vezetői, amikor a pápa biztatására Szent József segítségét kérték a döntő roham előtt. Erre hivatkoztak, amikor a győzelem után Hazánkat kifejezetten Szent Józsefnek ajánlották.

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese! Részesíts minket atyai oltalmadban! TE, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed, és akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek, méltóztass szerető oltalmadba venni fontos és nehéz szükségletünket, ami annyira nyomaszt minket: ..(Itt említsük szükségletünket…) Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk: a Mennyben József inkább parancsol, mint kér, gyöngéd atya, légy szószólónk Isteni Fiadnál! Szilárdan bízunk abban, hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől. Drága Szent József, borítsd ránk irgalmad köpenyét, és áldj meg minket! Amen.  (Szalézi Szent Ferenc) (A rejtőzködő Medjugorjei Gyermek, 215. o.)

A sorozat 0. része ide kattintva elérhető!