Egyéb

Szent József cikksorozat – 2. rész

A sorozat 1. része ide kattintva elérhető!

Szent József, a férfi – 2.rész: A keresztény közösségek általában közvetítik felénk az alázat, az engedelmesség, nyitottság, bizalom, megbocsátás, türelem erényeit, de másfajta erényeket mintha alig fogadnánk el keresztény körökben egyenrangúakként. Az igazi férfi tudja ötvözni magában a lágy és kemény erényeket: az alázat mellett az egészséges öntudatot (nemcsak reagál, hanem cselekszik, s tudja, mit akar), az engedelmesség mellett az egyéni felelősséget is (nem egy vallásos megszokáshoz, hanem az evangéliumhoz akar hűséges lenni, ezért meri kockáztatni, hogy elveszíti megbecsültségét, s mer új, krisztusibb utakra lépni, mer kritikus lenni). A férfispiritualitáshoz hozzátartozik, hogy félelem nélkül néven nevezzük a dolgokat. A bizalom mellett fontos az igazságosság. A női energia mindig a kapcsolatra, közösségre vágyik. A férfienergia kész megtörni a közösséget az igazságtalansággal és elhatárolódni a sötétségtől. További férfias erény a határozottság a nyitottsággal szemben. Ez a döntéshozás képességét jelenti. Aki dönt, mindig népszerűtlen, mert nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. A kemény szeretetre is szükség van. Az az apa, aki túlságosan anyás és a fiát soha nem állítja kihívás elé, az adósa marad gyermekének: nem adja meg neki az önállóság élményét. A férfienergiának a hatalomhoz van köze: célratörő, útmutató, számonkérő, de egyúttal megbocsátó, könyörületes is. Tudatosan gyakorol hatást a külvilágra, kreatív, eltökélt, döntőképes, munkaorientált, tárgyilagos, szolgálatkész. Teherbíró, kész cselekedni a közösségért. A férfienergia mindig nagyobb összefüggésekre irányul, mindig többről van szó, mint a saját köre, például a család (hazaszeretet jobban fűti, mint a nőt általában, mert a nő fészekrakó típus). A férfi úgy akarja védeni családját, hogy közben az emberiség egész családját védelmezze. A férfiasság felelősséget jelent, s nem csak jogokra hivatkozást. A férfienergia kockáztat. A férfienergia teremtő. (Vö. Richard Rohr: A férfi útja, 17. 19. 21., 49-53. o.)

A sorozat 3. része ide kattintva elérhető!