AjánlóRégiók

Rendkívüli esemény Vác-Hétkápolnán

smart

2017-ben elődöm, a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség akkori irodavezetője, Tóth Klára és több adományozó felajánlásából elkészült egy votív tárgy, melyről az utóbbi fél évben többször is hírt adtunk nektek.

A tárgy azzal a szándékkal készült, hogy Vác-Hétkápolnán a templom Mária kegyképe körül a többi réges-régi hálatárgy mellé helyezhető legyen. Az utóbbi években nem volt rá precedens, hogy hálatárgyat helyezzenek fel a kegykép mellé, ámbár az ajándéktárgyakat szemügyre véve úgy tűnik, annakelőtte gyakori volt, hogy aki e helyen Szűz Mária közbenjárását kérte és úgy tapasztalta, hogy imája meghallgatásra talált, az hálatárggyal tette örök emlékezetűvé a csodát. Így találhatók ma a kegykép körül ezüst, arany, vagy réz emlékek, melyek kezet, lábat, vagy éppen más testrészeket, tárgyakat formálnak.

smart

Egy ilyen hálatárgyat helyeztük ki néhány lelkészségi munkatárs és helyi hívek jelenlétében 2019. október 8-án kedden, mely éppen Magyarok Nagyasszonya ünnepére esett. A 11:00-kor kezdődő szentmise főcelebránsa a kegyhely plébánosa, Varga Lajos segédpüspök atya volt.

De mi is a most kihelyezett votív tárgy története?

E tárgy nem egy klasszikus gyógyulás, hanem a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészségért való sokak által érzett hála eredményeképpen készült. 2017-ben ugyanis az akkori régiófelelősök és több önkéntes is imahálót kezdeményezett, mikor megtudta, hogy az Ifjúsági Lelkészség élére civil vezetőt kíván helyezni Beer Miklós püspök atya. Bár püspök atya jó szándékúan járt el, tervével kapcsolatban a fiatalok úgy érezték, veszélyben forog, hogy valóban lelkészségnek lesz-e még nevezhető ezután missziónk szervezeti háttere, hiszen megszűnik a papi vezetés, mely egyébként lelkiségi alapelvnek (Eucharisztikus lelkiség) számít a régiós és plébániai közösségeinkben. További szempontok is felmerültek, miért lenne nehézkes ifjúsági missziónkban, ha papi helyett civil vezetése lenne szolgálatunknak. Többek között ilyen meglátás volt, hogy egy Eucharisztia-központú közösségben fontos kell legyen a pap, mint a szentség kiszolgáltatójának vezető szerepe, illetve mindez a fiatalok személyes lelki útja, lelki kísérése miatt is fontos. És bár a fiatalok éppen a korábbi papi vezetési példa előnyeit látva ígérték meg, hogy elfogadják püspök atya, mint főpásztor végső döntését, aggodalmukat fejezték ki a tervek kapcsán. Minden esetre abban az időszakban terjedt el a híre, hogy Pásztón könnyezik a Szűzanya szobor a Szentlélek templomban. Nem tudjuk azóta sem, hogy igaz volt-e a hír, de többen az eseményekhez kapcsolták a történést. Ekkor ígérte meg Tóth Klára Ifjúságiiroda-vezető Szűz Máriának, hogy egy ilyen votív tárgyat készít, amennyiben úgymond megmenekül a Lelkészség.

smart

Az imák meghallgatásra találtak, olyannyira, hogy Bezák Tamás ifjúsági lelkész kinevezése mellett püspök atya nem várt módon két helyettes lelkészt is megbízott, hogy segítse az ifjúsági lelkészt.

Azóta alig telt el pár év, mégis olyan lehetetlennek tűnik belegondolni, hogy milyen lenne, ha másképp lenne. A legfiatalabb mentés önkéntesek könnyedén hitetlenkednek, mikor ezt a történetet hallják. Pedig mi ezt éltük át – én még Ipoly menti régiófelelősként.

A múlt elhalványul, kisebb testvérek, önkéntesek és munkatársak jönnek-mennek, de ha épp a Vác-Hétkápolna kegytemplománál jársz, térj be egy percre, vess egy pillantást a kegykép jobb alsó sarkára, és adj te is hálát azért, amit Máriától, régióink édesanyjától kaptál a MenteMisszióban!

smart

Kis Domonkos
Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség Koordinátora és
Ifjúsági Iroda vezetője