MENTEm, mert kell!

Merült már fel benned a kérdés, hogy miért is jöttél el egy-egy találkozóra? Mi feltettük a kérdést!

2016-os évünket Csécsén indítottuk el, ahol egy csodás, kora tavaszias, nagyböjti, ifjúsági napot szerveztünk régiónk fiataljainak.Kovács József atya és a helyi segítők hatalmas lelkesedéssel és még annál is nagyobb szeretettel vártak és fogadtak bennünket.

Az adventi találkozónk során elkezdett Egyház témakört vittük tovább, mostani témánk a SZENT és KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ volt, melyet Noémi és Gábor, két segítő kisebb-testvérünk, igazán tartalmas és egyben érdekes, figyelemfelkeltő módon adott elő számunkra. Nemcsak új ismeretekkel bővíthettük tudásunkat, de megfogalmazott gondolataik továbbgondolásra is sarkaltak bennünket, melyekről felemelő élmény volt együtt beszélgetni az előadás utáni kiscsoportos műhelymunka során.

Az Egyház szent! Mint legnagyobb értékközpont, mely folyamatosan képviseli változó világunkban a változatlant.  Azokat az erkölcsi értékeket, melyek mellett állandóan döntenünk kell, hogy azon az úton tudjunk maradni, melyre meghívott minket Gazdánk. Az előadó szavaival élve és gondolatmenetét továbbvíve, életünket hasonlíthatjuk egy bankszámlához, melyet a keresztelésünkkor nyitottunk meg.  Életünk végén csak akkor várhatjuk a „nagy jutalékot”, ha életünk folyamán odafigyelünk, hogy teljesítsük a szerződési feltételeket. Illetve csak az tud kamatozni, amit befektetünk. Minél többet adok át a Tulajdonosnak, hogy rendelkezzen vele, annál nagyobb jutalomban fogok részesülni, így célom kell legyen, hogy az egész életemet át tudjam adni és rábízni egy olyan Valakire, aki nálam jobban tudja, hogy mi a legjobb nekem.

Az Egyház szent! Te is az Egyház tagja vagy! >> Te is szent vagy!

Szent Pál leveleiben nem egyszer így szólítja meg a keresztényeket: „Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Rómában élnek.” (Róm1,7) Szenteknek hívja őket, miközben komoly erkölcsi visszaélésekről beszél. Mégis látja bennük a szentségre elhívott embereket…” Farkas László

Megyek, mert kell! Kell, mert célt és feladatot kaptam, hogy szent legyek!

Ha be szeretném teljesíteni szentségemet, melyet megelőlegeztek számomra keresztelésemkor, ahhoz a kapott kegyelmeket ki kell, hogy bontakoztassam életemben. El kell, hogy jussak az erkölcsi szentséghez, melyet már nekem kell választanom.
Hogy megtaláljam azt az utat, ahol szent tudok lenni, látható jelként kell jelen lennem, a láthatatlan kegyelmet közvetítve embertársaim felé.

A szentség felé vezető saját utam egyik része a régiófelelősség, mely által felelősséget kaptam, hogy a rám bízott fiatalokat Isten országához közelebb vigyem, úgy, hogy én se térjek le az ösvényről, és közben ez a feladat az én üdvösségemet is szolgálja. Ennek teljesítése csak úgy sikerül, ha megtalálom, és minden nap felkeresem a Forrást, mely felüdít és erőt ad. Isten mindig többet ajándékoz nekem, mint amit én nyújtok neki!

Ezért mentem el a találkozóra! És ezért fogok a következőre is!!!!
Hogy hova? >> Homokterenyére. Április 23-án. Témánk pedig az Egyház apostolisága lesz.

A találkozóról a képeket megtalálhatod itt és a Zagyvamenti Ifjúsági Közösség facebook oldalán.

IMG_1167