AjánlóEgyébTalálkozóTisza

Evezés a Tisza vizein

Rövid előre- és visszatekintésre hívunk benneteket a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség idei programjairól; evezzünk közösen a Tisza vizeire! 🚢

Bár az aktuális helyzet nem teszi lehetővé közösségi alkalmaink hagyományos megvalósulását, továbbra is szükségünk van szociális élményekre, és építenünk kell az Istennel, valamint egymással való személyes kapcsolatainkat. 🗨️ Mindehhez továbbra is szeretnénk lehetőségeket biztosítani – a tavaszi helyzethez hasonlóan – online formában. 🌐

Szeretettel hívunk benneteket első online találkozónkra az idei tanévben, amelyre december 5-én, szombaton kerül sor, 14 órától.  A délután folyamán közös ima, a megszokott előadás, kiscsoportos beszélgetés vár titeket, zárásként pedig a Ceglédről, 18:00-kor közvetített szentmisébe kapcsolódunk be. Részvételi szándékodat jelezd Facebook eseményünknél, ahol a további részletekről is tájékozódhatsz majd!

Ezen kívül érdemes követni Facebook– és Instagram oldalunkat is, hiszen itt értesülhettek majd legújabb eseményeinkről, online kihívásainkról! Izgalmas ötletekkel készülünk!

Ha szívesen részt vennél egy rövid határidejű, de igazán örömteli játékban, küldj egy, vagy akár több fotót napi örömeidről Facebook oldalunknak privát üzenetben november 25-ig! A fotópályázat részleteit (pl. a díjazás menetét) szintén Facebook-oldalunkon találhatod meg, vagy a felhívás képére kattintva!

Igazán áldottak vagyunk, hiszen azt is elmondhatjuk, hogy bár szigorú szabályozások mellett, de személyes formában is megvalósulhatott egy ifjúsági találkozónk az ősszel! Fogadjátok szeretettel Kormányos Judit beszámolóját, mellyel cikkünket zárjuk:

A Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség első idei találkozója október 24-én Szolnokon volt, a Szent József templomban. Témánk a hit volt, mottónkat pedig az Apostolok cselekedeteiből vettük: „végigfussam pályámat, és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról” (Apcsel 20,24).

Érkezésünkkor a templomban zeneszó fogadta a résztvevőket, majd a köszöntést és egy rövid napindító imát követően meghallgattuk az előadást. A fő témán belül 5 altémáról beszéltek az előadóink.

Először arról hallhattunk, hogy mi a hit, amely kérdésre rögtön rengeteg választ is kaptunk, vagyis a hit válasz Istennek, a hit a hatodik érzékszervünk is, és a hit út is világos céllal.

Másodszor a megtérésről hallhattunk; szükséges ellentmondanunk a gonosznak (ahogy keresztségi fogadalmunkban is ezt újra és újra megtehetjük), így a kiskapukat is el kell utasítanunk.

Harmadszor az életről, örök életről beszéltek előadóink, de ahhoz, hogy az örök életet megkapjuk, hittel kell lennünk Isten és Jézus felé, hit által juthatunk el az örök életre.

A negyedik témája az előadásnak a keresztény hit volt, amely keretében az tudatosodott bennünk, hogy – Márk evangéliumát idézve – „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16).

Végül pedig a hitről és az értelemről hallhattunk, ami azt gondolom mai rohanó világban fontos, hogy tiszta legyen mindannyiunkban. Rohamosan fejlődő világunkban mindannyian könnyen elfelejtkezhetünk Istenről. Ahhoz, hogy ezt a hibát elkerüljük, egyrészt praktikusan kell, hogy gondolkodjunk, másrészről viszont, ami legalább ennyire fontos, hogy rácsodálkozzunk a körülöttünk lévő világra. Végső soron is a hit és a tudomány is Isten ajándéka, ezáltal a kettőnek harmóniában kell lennie egymással, mind a kettővel ugyanannyira foglalkoznunk kell.

Az előadást követően kiscsoportos beszélgetésen vettünk részt, a beszélgetések után pedig rendhagyó módon workshopokra került sor. 3 workshopon vettek részt a résztvevők.

A fiúknak külön tartottak előadást Budapestről érkezett pálos szerzetes atyák, melyről így vélekedett egyik résztvevő kisebb testvérünk, Dominik:

„A kiscsoportos beszélgetés után egy egész rendhagyó programra került sor, ugyanis nekünk, srácoknak, két pálos szerzetes tartott előadást. Először az őskeresztény egyház pár fontosabb szentjéről (mint pl. a rendjük névadó szentjéről, Remete Szent Pálról, vagy a bibliafordító Szent Jeromosról) esett szó, majd a rend történelmével is megismerkedhettünk. Ez azért is volt érdekes, mert bár sokszor hallottam a nevüket, mindent én se tudtam róluk, így sok új, hasznos tudással gyarapodtam már itt is. Ezután a rend jelenébe nyerhettünk bepillantást, hogy mégis hogyan telik egy pálos szerzetes napja, milyen a noviciatus lét. Egész különös volt látni az ő életstílusukat, napirendjüket, hisz a mienktől jóval eltérő, ugyanakkor nagyon kiegyensúlyozott, Istent kereső, példaértékű életforma ez. Összességébe véve egy jó hangulatú és érdekes előadás volt, örülök, hogy részt vehettem rajta, ezzel is több lehettem.”

A fiúk mellett pedig a lányoknak is készültünk programmal melyet szerzetes nővérek segítségével bonyolítottunk le. Két csoportra osztottuk a lányokat; az egyik csoporttal Virág nővér és Gosia nővér foglalkozott, témájuk pedig a Ferences öröm volt.

A másik lány csoporttal a Szalvátor rendből és a Szent Ignáci lelkületű Segítő nővérek rendjéből érkezett nővérek Jyothi nővér, Anna nővér és Erika nővér foglalkoztak, önismeretet tanítottak a lányoknak melyről egyik kisebb testvérünk, Bogi így vélekedett:

„Három különböző feladatot hoztak, és ezeket felhasználva próbáltak minket segíteni, hogy minél jobban el tudjunk mélyülni a saját múltunkban, jelenünkben és jövőnkben. A téma ugyanis nem más volt, mint az önismeret. Számomra nagyon érdekes és elgondolkodtató volt, remek alkalom, hogy átgondoljam az életem fontos részeit. Ha egy szóban meg kellene fogalmazni azt, amit a gyakorlat után éreztem, az a tudatosítás lenne. Tanulságos volt belátni, higy sok cselekedetemben nem vagyok jelen igazán, nem teszem bele teljesen magamat. Ezen cselekedeteknek a tudatosítására fogok törekedni a jövőben. Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem a programnak.”

A workshopokat követően sétálni indultunk a városban, útba ejtettük Szolnok templomait, valamint az első megállónknál egy érdekes előadást hallhattunk a szolnoki várról, ami napjainkban már nem található meg teljes egészében, de a vártemplom őrzi emlékét. A napot szentmisével zártuk. Összességében egy csodálatos napot zártunk sok nevetéssel és vidámsággal, és izgatottan várjuk a következő programokat, hogy találkozhassunk egymással, de legfőképp Istennel.

A találkozóról készült fotókért katt ide!