Egyéb

Misekalauz (szemelvények NEK-ed) – 6. rész

A misztérium előcsarnokában

Bevonulási ének (Introitus)

„A pap személyében Krisztus vonul az oltárhoz, a pap Krisztus személyében cselekszik (in persona Christi), hogy az ő áldozatát jelenvalóvá tegye az egybegyűltek számára. A hívők ezért állnak a pap és a segédkezők bevonulása alatt.” (Török József) 

Oltárcsók

Az oltár a krizmával történt megkenés által Krisztusnak, a Felkentnek a szimbóluma. A pap közvetítő, és szerepe kettős: egyrészt Krisztust állítja elénk a szentmisében, másrészt Krisztus titokzatos testét, az Egyházat, a Jegyest képviseli. Az oltárhoz érve tehát az Egyház jegyesi csókját adja át az isteni Vőlegénynek. Az oltárcsók előre jelzi, hogy itt menyegző készülődik. 

Az Egyház (Krisztus menyasszonya) itt, a Földön már eleve a jegyesség várakozásában él Krisztussal, de az Egyház tagjainak még egyenként is be kell lépniük ebbe a jegyesi viszonyba, ki kell mondani személyes jegyesi igenjüket Jézusnak: a hétköznapokban és a szentmise keretében tett hitvallásukkal.

Keresztvetés

„A keresztvetés eredetileg a tulajdon jele. Tanúságot teszünk a keresztség kötelékéről: Isten gyermekei vagyunk.” (Tanner)

Az Úr legyen veletek!

Ezt helyesebben nem óhajtó mondatként kellene fordítanunk, hanem inkább kijelentő közlésként: „Az Úr veletek van!”  „Rögtön az elején megítéli nekünk Isten a teljes jóindulatát, meg nem érdemelt, feltétel nélküli szeretetét: Jó, hogy itt vagy. Jó, hogy létezel. Örömöm lelem benned.” (Tanner)

Bűnbánat

A bűnbánat mindig felemel. A bűntudat az, ami lehúz bennünket.

Amíg a bűneidet nézed, magadat nézed. Láss el Isten bűnöddel átszúrt, megnyílt szívéig, s amit ott látsz, az az irgalom!

„ A bűnbánati szertartás a szentmise általi gyógyítás kulcsa, mert itt történik, hogy kitárjuk magunkat az Úr megbocsátó kegyelme felé, és kinyújtjuk kezünket azért, hogy megbocsássunk magunknak és másoknak…  A megbocsátás döntés, nem érzés.”  (DeGrandis)

Uram, irgalmazz!

„Az Atya figyelmen kívül hagyja a vádlót, letekint rád, és lát valami tisztát, szabadot és teljeset, amit Fia Vére mosott meg… Mivel élete örök, minket már a dicsőségben szemlél, és jelenlétünk boldoggá teszi.” (DeGrandis)

Az, hogy a Kyrie alatt állunk, azt fejezi ki számunkra, hogy Isten szeretett lányai és fiai vagyunk. Nincs feltétele: a gyermekei maradunk.

Dicsőség 

A Dicsőség „Isten gyermekeinek ujjongó megváltási éneke. … Ez a két gondolat szükséges a miséhez: a megváltás szükségességének és a megváltottság tudatának átélése. Az egyik kicsinnyé, a másik erőssé tesz.” (Török József)

Hajlamosak vagyunk arra, hogy mi álljunk imáink középpontjában, a dicsőítésben azonban Jézus a középpont.

Collecta 

Kapcsolataink alapszava: Kérek szépen!

A rövid csönd arra való, hogy Isten elé hozzuk személyes ügyeinket. A pap a kitárt karokkal mintegy „begyűjti a közösség imáit és szükségleteit, és az Úr elé tárja azokat. Ha a hívek naponta imádkoznak, akkor annak előnyös hatásai átáramlanak a szentmisébe.” (DeGrandis)