Egyéb

Misekalauz (szemelvények NEK-ed) – 1.rész

Mi az Eucharisztia?

Szó szerint hálaadást jelent. A görög eredetű euchariszteó szó azt jelenti: hálát adok. Teológiai értelemben elsősorban a szentmisét értjük alatta.

Az eucharisztia (kisbetűvel írva) az Egyház liturgikus életének csúcspontját jelentő szentmise görög elnevezése, ami a keresztények legfontosabb és egyben identitásképző összejövetele volt. Az Eucharisztia ugyanakkor magát az Oltáriszentséget is jelenti, ebben az értelemben használva nagybetűvel írjuk.

Az eucharisztia (kisbetűvel írva) az Egyház liturgikus életének csúcspontját jelentő szentmise görög elnevezése, ami a keresztények legfontosabb és egyben identitásképző összejövetele volt. Az Eucharisztia ugyanakkor magát az Oltáriszentséget is jelenti, ebben az értelemben használva nagybetűvel írjuk.

„Az emberi élet arra van teremtve, hogy örömmel és hálaadással részesedjék Isten életében.” (Radcliffe) Ez valósul meg a szentmisén, amely beavatás igazi emberi méltóságunkba és a nagybetűs Életbe, Isten életébe.

A II. Vatikáni Zsinat szerint a szentmise „hatékonyságát nem is éri el az Egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben”.  (II. vatikáni zsinat, SC, 7.)Jézus nem népszórakoztatást végez a szentmiseáldozatban, nem szép szavakat mond csupán, hanem misztikusan jelenvalóvá válik egyszer s mindenkorra végbevitt megváltó keresztáldozata, amikor belehal az értünk végzett imádságba. Egész keresztre feszített testével imádkozva és vajúdva újjáteremt bennünket.

„A szentmisében kapott kegyelem hatékonyságát nem az emelkedett szív, az égre emelt tekintetek vagy kezek jelentik, hanem az, hogy mi történik velünk és bennünk a két szentmise között otthonainkban.” (Varga László püspök, in Emlékkönyv, 32.)

A katakombák képei csak jelképesen ábrázolták az Eucharisztiát: hal, kenyér, bárány stb. Legnagyobb számban a hal ábrázolással tűntek fel.

A hal titkos őskeresztény szimbólum volt. Az üldözések idején a keresztényeknek elég volt csupán a porba rajzolniuk egymás előtt, és máris felismerték egymást. Rögtön tudták, hogy az Eucharisztiába beavatottakról van szó. A hal kifejezés, görögül ichtüsz, egy őskeresztény hitvallás mozaikszava. Minden betűje egy-egy szót jelent.

Ha a mérleg egyik serpenyőjébe a világ összes emberi hőstettét és leggyönyörűbb imádságait tesszük, a másikba pedig egyetlen szentmisét, merre billen a mérleg? Miért?