Lelki apró

Mi az a csonka mise?

Ha igazán pontosak szeretnénk lenni, ez az elnevezés nem helyes. A köznyelvben elterjedt fogalom arra utal, hogy ezen a napon, a világon sehol sem mutatnak be szentmisét. Igeliturgiát tartanak, melyben elhangzik János evangéliumából a passió (szenvedés történet), felolvasva vagy énekelve.
A szertartás csendes bevonulással kezdődik, majd a pap a ministránsokkal együtt leborul az üres tabernákulum előtt, kifejezve ezzel hódolatát. Az igeliturgia kezdetén elolvassák az olvasmányt, Istenszenvedő szolgájáról, majd a szentleckét. A passió után az egyetemes könyörgések hangzanak el, majd a kereszthódolatban minden hívő kifejezheti háláját, letérdelve Krisztus keresztje előtt. Megváltónk vértanúsága megjelenik a pap vörös öltözetén is. Nincs áldozatbemutatás. A nagycsütörtökön átváltoztatott kenyérrel részesülhetnek a hívők az Eucharisztiában. A szenvedés történetnek ez a nap a csúcsa, így a kínzó fájdalom végigkíséri az egész igeliturgiát. Áldás, elbocsájtás nélkül, egyszerű könyörgés után a papság néma csöndben kivonul a templomból. Ez az egyházi év legszomorúbb és legdrámaibb napja.

Nagypéntek valóban az elcsendesedés, magunkba fordulás ideje. Ekkor emlékezünk meg Jézus keresztáldozatáról, arról, amit értünk tett, puszta szeretetből, hogy magára vállalja bűneinket, és a kereszten megsemmisítse, ezzel győzedelmeskedve a halál fölött. Földi életében ez megváltásunk megvalósulása, mikor teljesen kiszolgáltatva magát, a legszentebb áldozatban, az alázat legmagasabb fokát tudja gyakorolni értünk bűnös emberekért. Ezért a napért jött közünk, egész életében erre készült, földi működése és a próféták jövendölése ezen a napon valósult meg, hogy majd a feltámadáskor beteljesedjék.

Uram, felfogni sem bírom, hogy mit tettél értünk. Visszaadtad életünk, kiszabadítottál a bűn fogságából, hogy Te benned kiteljesedve, szeretett bűnösként, eszközeid lehessünk a világban, mások segítségére, a Te dicsőségedre. Megváltó Krisztusom add, hogy méltók legyünk Hozzád, tégy minket képessé az áldozathozatalra, hogy egyre inkább Hozzád hasonlóvá váljunk. Áldás és dicsőség neked Jézus mindenért!

Blaschke Sebestyén
Dél-Duna mente