Múlt a jelenben

Különös húsvéti népszokások

Mára az évszázados magyar húsvéti népszokásokból jórészt a lányok húsvéthétfőjét megkeserítő locsolkodás, valamint a húsvétvasárnapot (reméljük) bearanyozó tojásfestés maradt meg. De vajon mi volt az a kiszehajtás, mi vette rá a göcsejieket, hogy meztelenül rohangásszanak nagypéntek hajnalban, és miért verték agyon dédszüleink „szegény Pilátust”?

„Haj, ki kisze, haj, Jöjj be, sódar, jöjj!” – kiáltozták eleink még a húsvétvasárnapot megelőző virágvasárnapon, miközben egy női ruhába öltöztetett szalmabábut hordoztak körbe a faluban, majd vízbe dobták, esetleg elégették. A nyugati szomszédjainknál, de gyakran magyar földön is a bábu a véget érő telet személyesítette meg, a kiszehajtás művelete pedig mágikus tartalommal töltődött fel.

Még az 1920-as években is élt az a népszokás az Alföld déli részén, hogy a miséző pap nagyszerdán és nagycsütörtökön az egyik zsoltár elhangzását követően – annak jeléül, hogy Jézus halálakor a Szentírás szerint kettéhasadt a jeruzsálemi templom kárpitja – a templom lépcsőjét ütötte meg a misekönyvvel, a hívek pedig elővették a padjuk mellé gondosan előkészített botjaikat, és a padsorokat püfölték. A lépcső, illetve a pad szimbolikus jelentőségű, ugyanis Pilátust jelképezi, aki elárulta Isten fiát, és mosta kezeit. Csongrád megyében „pancilusozásnak” nevezték azt a szokást, amikor a gyermekek a Pilátust megszemélyesítő deszkát vagy gyékényből font ütővel a fűszálakat verték.

Róheim Géza néprajzgyűjtő egy igen különös nagypénteki népszokást jegyzett fel az 1920-as években. Göcsejben a férfiak hajnalban kezükben egy pálcát szorongatva meztelenül futottak ki az ajtón és körberohanták a házukat. A valószínűleg pogány elemekkel keveredő szokás arra szolgált, hogy portájukat megszabadítsák az alkalmatlan rovarokról. A ház kerülése közben ezt kiabálják: „Patkányok, egerek, csótányok, poloskák, oda menjetek, ahol füstös kéményt láttok.”

A nagypénteket a magyar néphit az egyik legszerencsétlenebb napnak tartotta. Ilyenkor tiltották az állatokkal kapcsolatos munkákat (kivétel: a herélés, valamint a megbélyegzés), nem szítottak tüzet, nem sütöttek kenyeret (mondván, úgyis kővé fog válni), a moldvai magyarok pedig még a lovakat sem fogták be, ugyanis attól féltek, hogy ott rögtön elpusztul. Habár babonás dédapáink szerencsétlenségek tömkelegére számítottak e napon, a vízbefúlás veszélyével járó patakban való fürdetés a legtöbb tájegységen különösen ajánlott volt, mind állatnak, mind embernek.

locsolasUtolsóként következzen a legismertebb húsvéti népszokás és annak „titkai”: a húsvéthétfői tojásfestés, valamint a lányok vízzel teli vödörrel (a modern időkben már a slag és a szódás üveg is dívik) való üldözése szervesen összekapcsolódik: mindkettő a jelképes termékenységre, valamint a rituális megtisztításra utalt. Érdekesség, hogy a húsvéthétfőt a középkor évszázadaiban például vízbevetélő hétfőnek hívták. A tojás egész Eurázsiában a termékenység jelképének számított, gyakran találnak a régészek népvándorlás kori sírokban sírmellékként natúr, de festett tojásokat is.

Jóval ijesztőbb népszokást találhattunk a múlt század közepéig egyes észak- és nyugat-magyarországi falvakban, ahol megkímélték a lányokat a húsvéthétfői dupla öltözködéstől, helyette azonban jóval fájdalmasabb módját választották termékenységük tartósságának biztosítására: a megvesszőzést.

Végül álljon itt egy tréfás erdélyi locsolóvers (az összeesküvés-elméletek szerelmeseinek: zsaroló fenyegetés) az 1950-es évekből:

„Ajtó megett állok
Piros tojást várok,
Ha nem adtok lányok
Mind a kútba hánylak.”

Kulcsár Ádám