MentékMindenkinek

Indul a nagy Mente Projekt

A Váci Egyházmegye Ifjúsági Lelkészsége a fejlesztések, és a újítások kapcsán tanácskozást tartott az ifjúsági régiók segítőinek. A KT (Kisebb Testvér) fórumon a változásokat, lehetőségeket beszéltük át, melyeknek a megnyert Renovabis pályázat nyitott utat. Együtt törtük a fejünket, az új év első hónapjának utolsó napján, a monori plébánián.

IMG_5960Tavaly az ifjúsági lelkészünk, Farkas László atya Monorra helyezésével, itt kapott új helyet az ifiiroda is. A nap lebonyolítói Ő, Tóth Klári, az iroda titkára és Dinnyés Patrik, titkárhelyettes voltak. Prezentáció segítségével bemutatták az egyházmegye működését, felelőseit, szervezeti egységeit.

Az egyik fő téma a megnyert Renovabis pályázat volt, melynek köszönhetően 120 000 €-val gazdagodtunk, melyet a jövőben különböző fejlesztésekre fordíthatunk. A projekt három fő része: Mente-MédiaMisszió (MMM) támogatása, Mente Pont kialakítása, központi fejlesztések, szervezet építése és a forrásszerevezés emberi erőforrások segítségével.

  1. Az MMM a kommunikáció és a honlap (mente.hu) fejlesztésére, a továbbképzésekre, technikai, marketing eszközök beszerzésére kap támogatást. Az ifjúsági élet promóciós tevékenységét szeretnénk növelni.
  2. A Mente Pont, főleg a Pesten tanuló, dolgozó fiatalok számára nyújt találkozási lehetőséget. Budapest szívében, a Párbeszédek Háza ad helyszínt az összejövetelek, tanácskozások, szakkörök, műhelyek szervezésére. A központi fejlesztések a segítők, felelősök, KT-k találkozási lehetőségeire irányul. Korszerűsítik a Váci Egyházmegyei Regionális Adatbázist (VERA), amely a szolgálatot végzők, résztvevők elérhetőségeit tartalmazza régiós és hétrégiós szinten. Más lelkiségek képviselőivel lévő partnerkapcsolatok bővítését, az együttműködést is szorgalmazza ez a kezdeményezés.
  3. A forrásszervezés és gazdasági terület két félállású munkatársa felelős részben a lelkészség gazdasági ügyeiért, másrészt a forrásszervezéssel, pályázatok és támogatók felkeresésével támogatják a működésünket.IMG_5798

A felmerülő kérdéseinket a nyílt fórumon tehettük fel Klárinak és Laci atyának a projekttel, vagy az ifjúsági élettel kapcsolatban. Műhelyeken a részletesebb, gyakorlati dolgokat beszéltük át. Az elsőn, a régiókon belüli döntéseken, lelki életen, a bizalmon és a vélemény visszajelzéseken, illetve a KT-k beavatásán gondolkodtunk. A másodikon a MédiaMisszió, a Mente Pont kihasználása, a régiós élet, a hétrégiós találkozó előkésztése témákban oszthattuk meg ötleteinket, elképzeléseinket. Ezek között szabadon mozoghattunk, mindegyikhez hozzászólhattunk.

A sűrű, munkával telített összejövetelünk bíztató eredményeket ígér. Hálásak vagyunk, amiért ekkora ajándékot kaptunk a Jóistentől. Célunk továbbra is a régiók szolgálata, új ifjúsági közösségek születése, a meglévőek megerősítése, amelyhez a Renovabis támogatása reméljük nagyszerű eszközként szolgál majd.

Blaschke Sebestyén

TOVÁBBI KÉPEK