Énekkarok

Filia ifjúsági énekkar Gödöllőn

Gödöllőn a gitáros miséknek több évtizedre visszanyúló hagyománya van. 1983-ban Jávorka Lajos atya kezdeményezésére, Tóth József vezetésével kezdték el általános iskolás és középiskolás fiatalok főleg Sillye Jenő dalait énekelni a miséken.

Új lendületet adott az, amikor 1987. tavaszától Gödöllő Fenyves részére, az Ora (Opus Reginae Apostolorum azaz Apostolok Királynőjének Műve) kápolna mellé költözött a pesti Katona István atya vezette katolikus karizmatikus közösség énekkarának néhány családja. Az Ora kongregációhoz akkor öt nővér tartozott, akiket az ifjúság pasztorálása miatt rendőri felügyelet alá helyeztek. Vezetőjük Asbóth Kamilla néni volt – bár a családi birtokot és vagyona nagy részét államosították – lelki- és anyagi segítséget adott a költöző fiataloknak.

A máriabesnyői kegytemplomban Baranyai László plébános atya idején kezdődtek el a gitáros szentmisék. Később a kapucinus rend vette át a kegytemplom vezetését, akik az énekkar szolgálatára nem tartottak igényt. Ekkor fogadta be a zenészeket a Kastélytemplom plébánosa, a ciszterci szerzetes Mozsgai József atya, és azóta folyamatosak a gitáros misék.
Vezetőnk Illésy István, aki a Kiskunfélegyházi kétcsövű (kéttornyú) templomban 1975-től kezdett énekkart vezetni Sillye Jenő dalain felbuzdulva. Mándoki György káplán atya egyengette az utat, és tartotta a hátát az új kezdeményezésért. Akkoriban még zárt kóruson kellett énekelni, és a mise végén az énekkar tagjainak a kitóduló hívek közé volt tanácsos elvegyülni.

Gödöllőn persze már egy sokkal szabadabb légkörben alakult meg az új énekkar, amit azóta is István vezet, és ahová lassan beépültek nem csak az Ő, de a korábban említett családok időközben zenésszé fejlődött gyermekei, és még sokan mások.

Egy átmeneti időszak – talán egy év lehetett – fontos még a közösség életében: ekkor Tőke István vezetésével énekeltünk.

A Filia énekkar hivatása az, hogy – a szentmisék liturgiájába szervesen illeszkedve – mélyebbre hatoljon az Örömhír azokban, akikhez ez az újabb zenei nyelv és a közösségi életforma a közelálló. A főként fiatalokból álló közösség Sillye-, taizéi-, a karizmatikus megújulás és más bázisközösségek dalait énekli, de külföldi szerzők dalainak fordításai és saját dalok is szerepelnek a repertoárban.

A többszólamú éneket akusztikus hangszerekkel; gitárral, fuvolával, csellóval kísérjük.

2000 óta hívnak bennünket Filia énekkarnak. Ezt a nevet akkor választottuk, amikor első CD-nket adtuk ki. Jelentése: baráti szeretet. Ezt próbáljuk megvalósítani immár 20 éve.

Egyházközségünkben otthont korábban a Kastélytemplom, most a megépült Szentháromság templom nyújt. Itt szolgálunk minden hónap második és negyedik vasárnapján, az esti szentmisén. Ezekre az alkalmakra a rendszeres hétfői próbákon készülünk.

A szentmiséken kívül énekelünk az egyházközségünkhöz tartozó fiatalok esküvőin, bérmáláson, keresztelőn, elsőáldozáson, ballagáson, egyházközségi majálison és egyéb lelki alkalmakon.

Sokaknak köszönhetően 2009 decemberében megszületett énekkarunk második CD-je.

A Filia énekkar szeretettel vár mindenkit, aki csatlakozni szeretne.