Egyéb

Békeszerzés – A béke építői 3.


A béke építői 3.

Békeszerzés

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” (Fil 2,1)

Béke nem születik a problémák szőnyeg alá söpréséből, sem a közönyös emberek körül. 

A béke nem megalkuvásból vagy konfliktuskerülésből születik és nem a jogtiprásokat meghunyászkodóan elhallgatók és az igazságtalanság áldozatait elárulók hozzák a világra.

Békeszerzés: Isten segítségével képviselem a jót.

Erősítem és védem azt, aki az igazság oldalán áll, vagy akit igazságtalanság ér.

A rossz ellen erőszakmentesen harcolok. Fő fegyverem a szeretet.

Ez sokszor áldozatot követel (kereszt).

A győzelem csíraként megszületik itt és most, gyümölcse gazdag, teljessége nem feltétlenül ezen a földön valósul meg (feltámadás).

Ennek a világnak nagyon nagy szüksége van a szeretet és a béke nagyköveteire.

A béke a bennünk és világban lévő rossz elleni erőszakmentes harccal kezdődik.

A háborúért felelős a jók mozdulatlansága is, hogy nem védjük a békét és a jogtiprottakat, s nem emelünk szót a bűn ellen, a bűnösöket szeretve.

Ám háborús okká (casus belli) válhat az is, ha vélt igazságunkat erőszakosan képviseljük és a másik igazságát nem hallgatjuk meg.

Háborús okká válhat már az is, ha tényleg igaz ügyet és valóban az igazságot képviseljük, de az igazságért folytatott harc közben a szeretetet elveszítjük, vagyis, amikor az igazságot a szeretet törvénye fölé helyezzük, s nem tekintjük mindkettőt egyformán fontosnak.

A béke az igazságosság és a szeretet gyümölcse.

A békét a Jézus Krisztus által szerzett kiengesztelődés tudja csak végérvényesen megszilárdítani.

Ef 2,14: „Mert ő a mi békénk (Jézus Krisztus): a megosztottságot egységgé változtatta. Testében rombolta le a válaszfalat, az ellenségeskedést.”

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké! Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a BÉKESSÉG útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy környezetünkben a kiengesztelődést szolgáljuk. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek. Amen