Lelkiség

Antióchia

Az Antióchia a kb. 16-25 éves fiatalok plébániai közössége. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására rendszerint az un. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programnak jelentős folytatása van, amely lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni. Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26).
Az Antióchia programot 1960-ban fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában fekvő Notre Dame katolikus egyetemen. Magyarországra az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően jutott el. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus Antióchia közösség tartotta 1995 februárjában.