Táborokra készülve

12. hét: Mária a feltámadás után, hogyan van ma jelen?

Néhány héttel korábban még versengés támadt közöttük, hogy melyik a nagyobb (Lk 22,24). Most viszont ugyanaz a Szent Lukács azt írja, hogy állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak együtt. Talán Jézus anyjának a jelenléte is segített abban, hogy kialakuljon köztük az egység és a béke. A kiengesztelődés döntő jelentőségű azok között, akik a Szentlélek eljövetelére vágyakoznak. Mindenki imádkozott mindenkiért. Az imádság így az egész testből szállt fel Istenhez. Mária és az apostolok imádságának másik jellegzetessége, hogy kitartó, állhatatos. Fontos ez a szó, mert ezzel találkozunk legtöbbször, amikor imádságról van szó az Újszövetségben. Szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni (Lk 18,1).

Magyarország Mária országa, de csak akkor válik igazán azzá, ha megtesszük, amit kér. És Ő nem kér mást, mint az Evangélium szerinti életet: „Tegyétek meg, amit mond!”. Ahol ezt elkezdjük tenni, ott Mária közbenjárására csodák történnek (vö. kánai menyegző), betegek gyógyulnak (vö. Lourdes 69 orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulását), karizmatikus adományok kezdenek el működni és megtérések születnek, családok együtt maradnak. Gondoljunk csak magyarországi kegyhelyeinkre a véres könnyeket hullató győri Madonna vagy a Máriapócsi könnyező Szűzanya vagy éppen az Ifjúsági Lelkészség székhelyévé vált Napba öltözött Asszonyt ábrázoló kegykép és egyéb kegyhelyek körül történt számos csodás testi és lelki gyógyulásra, melyeket fogadalmi hálaajándékok hirdetnek, s melyek napjainkban is folytatódnak. Sőt soha nem látott mértékben szaporodtak el az elmúlt évtizedekben Szűz Mária üzenetei és csodás megnyilvánulásai a világ számtalan pontján. Valóban máriás korszakot élünk, mely Isten országának és egy nagy visszatérésnek elközeledtét hirdeti.

vö. 4. előadás 15.-18 o.

19620535_1342787002437389_1815712091240822922_oAz idei táborok előadásai és segédanyagai itt elérhetőek

Az összrégiós találkozón elhangzott előadások itt megtekinthetőek