Ifjúsági zsinat 2015

Zsinatra érkező fiataloktól zsongott Vác

A Váci Egyházmegyében a közel két évig tartó zsinati folyamat lezárásaként november 13- 15 között első alkalommal tartottak ifjúsági zsinatot Egyházmegyénkben. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök azzal a céllal hívta össze az egyházmegye papjait, katekétáit, és fiataljait, hogy a jövőben még inkább egymás munkáját segítve, szolgálatukat összehangolva közösen építsék Krisztus testét, a katolikus Egyházat.A következőkben Blaschke Sebestyén, MédiaMissziós önkéntesünk beszámolóját olvashatjátok.

A világegyházban sem gyakran találkozunk ilyen kezdeményezéssel, de bátran kimondhatjuk, hogy Magyarországon ez volt az első olyan zsinat, mely főszereplői a fiatalok voltak. Ez alkalommal a fiatalok véleményüket és ötleteiket megosztva igyekeztek  együtt keresni az Úristen szándékát, azt, hogy mit vár tőlünk a mai világban.

A 2012-ben meghirdetett egyházmegyei zsinat záró akkordjáról beszélhetünk. Féléves készület gyümölcseként született meg, Esélyünk az Egyház (“Szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét” Ef 4,12) mottóval.A hétvégének a váci Piarista Gimnázium adott helyet. Itt gyűltünk össze, hogy célokat fogalmazzunk meg, miként tudnánk szolgálatainkat krisztusi módon végezni.

Péntek:

12003877_897428666973227_1255389797508379455_nA Dr. Beer Miklós püspök atya által celebrált ünnepélyes nyitómisét követően a zsinati munka kerekasztal-beszélgetéssel vette kezdetét. A három helyszínen zajló előadások, interaktív foglalkozások segítették a résztvevőket, hogy ráhangolódjanak a zsinatra, gondolatokat ébresztett a jelen Egyház kérdéseiről, problémáiról, rámutattak a katekéták, papok, hitoktatók közötti együttműködés nehézségére.
A vacsora után Püspök atya díszteremben tartott ünnepélyes megnyitójában a fiatalokhoz szólva elmondta: “Büszke vagyok rátok, hiszem, hogy a Szentlélek Úristen bennetek van és általatok kiteljesedik az Egyház. Azok az évtizedek amik az Egyház előtt állnak, az Úristen szándéka szerint fogja betölteni rábízott feladatát. De ehhez most kell elindulnunk.”

Szombat:

Mivel az egyház sejtekből épül fel, ezért Harmonizálás néven a Fürkész Holding Kft. interaktív szerepjátékra hívott minket, melyben meg kellett formáznunk egy fiktív plébániai közösséget. A gyakorlati megvalósítás során különböző szerepeket osztottunk ki a csoportokban és megpróbáltuk összeegyeztetni az egyházközség sokszínű feladatait.Csapataink könnyen tudtak azonosulni a feladattal, és hamar megtalálták benne a szolgálat szépségét.

A kiosztott kérdőívekben felmerülő kérdésekre szakmai válaszokat kaptunk a köztünk szolgáló atyáktól. Dóbiás Zalán atya az egyházról alkotott kritikus kérdéseket, problémákat foglalta össze. Kecskés Attila atya az egyházkép dogmatikai megalapozásáról beszélt, és arról, hogy mi a zsinat feladata, miként kell Krisztus felől szemlélnünk magunkat, hogy az Ő szemével lássunk. Minden tag egyenlő értékű, mégis másra rendeltetett, hogy egy testként, közös célként Krisztust, keresve haladjon az élet zarándokútján. Farkas László atya előremutatóan a szemléletváltás gyakorlati feladatait hangsúlyozta.

12227007_897699220279505_5595036844861761108_nA délutáni műhelymunkák során az egyház összetartozását erősítve megismerkedtünk hasonló tevékenységet végző keresztény lelkiségi mozgalmakkal. Az ifjúsági pasztorációban ugyanazt a feladatot végezzük, azonban különböző módon. Nyitottunk feléjük, hogy egymástól tanulva, a saját módszerünket csiszolva tökéletesítsük munkánkat. A lelkiségi mozgalmak közül megismerkedtünk a Szalézi Ifjúsági Mozgalommal, a Karizmatikus Megújulással az Antióchia, a Szentjánosbogár és a Shalom közösséggel. Továbbá új, interaktív hitoktatói módszerekkel találkoztunk, emellett társasjáték és kézműves foglalkozásra is volt lehetőség a délután folyamán.
A napi munkát este sportolással, és a berendezett teaházban kötetlen beszélgetéssel zártuk le.

Vasárnap:

A zsinat összefoglalásaként az előadásokban hallottak, a kiscsoportokban kidolgozottak és a papi munka eredményeként megszületett Küldetésnyilatkozatunk. Ebben fejeztük ki vállalásainkat, ötleteinket. Ebben a dokumentumban fogalmaztuk meg a zsinati hétvége gyümölcseit, az atyák, katekéták és fiatalok vállalt célkitűzései. A hivatalos dokumentum elérhető ezen a linken. Miután a záró kiscsoportos műhelyben befejeztük a Küldetésnyilatkozat körüli munkát, a a zsinat utolsó napján kezdetét vette az ifjúsági találkozó. Főleg az egyházmegyéből, de egyéb közösségekből is érkeztek résztvevők. A zsinaton végzett munka után a régiós, egymást ismerő barátok és az újonnan szerzett ismerősök egy felszabadult légkörű, örömteli napot tölthettek együtt.

Meghívott előadóként Székely János Püspök atya nyitotta meg a találkozót, biblikus gondolataival. Előadásában hálát adott értünk és bátorított minket, hogy meg tudjuk valósítani céljainkat. A 2016-os krakkói ifjúsági világtalálkozóra (IVT) készülve összeálltunk egy élő képpé, ezzel üzenve lengyel testvéreinknek. A püspöki celebrálású zárószentmise után a Székesegyház előtti teret flash-mobunkkal élesztettük fel. A csoportos tánc méltó fináléja volt zsinatnak, hiszen az eső dacára fiatalságunk lelkesedését fejezhettük ki.

A hétvégén elindítottunk egy kezdeményezést, példát mutatva kortársainknak, az evangelizációra, az egység megélésére. Csak ha mindnyájan kivesszük a részünket a feladatból, akkor érhetjük el célunkat. Meg kell erősödnünk Krisztusban, hívnunk a Szentlelket, hogy építeni tudjuk Urunk országát már itt a földön. A Jóisten áldja meg törekvéseinket, hogy amit Ő elindított, az megérjen az aratásra.

Blaschke Sebestyén

12243048_898271326888961_5052959998055288151_n