Ajánló

Találkozni, meghallgatni, felismerni – Szinodális folyamat a MenteMisszióban

FRISS: ELÉRHETŐ AZ EGYHÁZMEGYEI KÉRDŐÍV!
Cikkünk második felét frissítettük az elkészült kérdőív információival, promóvideójával és linkjeivel. Ennek elolvasásához görgess lejjebb!

Az elmúlt időszakban többfelől jöttek az információk, miszerint Ferenc Pápa valami olyasmire hívott meg minket, ami egyáltalán nem szokványos. Egy olyan szinódust nyitott meg, ami magáról a szinodalitásról szól. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy a beszélgetésről akar beszélgetni. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk, hogy a nemrég elindított szinodális folyamat egy önmagába harapó kígyó lenne. Ha ugyanis ennek az útnak az állomásait jól csináljuk végig, akkor magát a szinodalitást valósítjuk meg. Márpedig a szinodalitás nagyon mélyen az Egyház velejébe van írva.

Ha az egyháztanító Aranyszájú Szent Jánosra hallgatunk, azt kell mondanunk, hogy az Egyház és a szinodalitás ugyanazt jelenti. Az Egyház lényegéről van szó ugyanis, arról, hogyan akarjuk életre váltani keresztségünk alkalmával kapott küldetésünket. (forrás)

Mit is jelent valójából a szinódus?

Szün (gr. σύν) = együtt, hodosz (gr. ὁδός) = út. Azaz együtt haladni az úton.

Ferenc Pápa ezt a következőképpen fogalmazta meg a szinódusi folyamatot megnyitó szentmisén Rómában:

Szinódust tartani azt jelenti, hogy azonos úton járunk, együtt járunk. Nézzünk Jézusra, aki az úton először találkozik a gazdag emberrel, azután meghallgatja a kérdéseit, végül pedig segít neki eldönteni, mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet.

Találkozik, meghallgat, eldönt – a szinódus három igéje. (forrás)

Találkozunk, majd közösen haladunk egy irányba, egymás kezét fogva, senkit el nem engedve. Meghallgatjuk egymást – a legkisebbeket is beleértve -, majd döntést hozunk a Szentlélek akaratát keresve. Az Egyház nem demokráciát hirdet ezekkel a megfontolásokkal; a hívek, a perifériára szorultak meghallgatására és az imádságban hozott döntések kultúrájára viszont felhívja a figyelmet.

Erről a típusú együtt haladásról nem beszélni kell, hanem megvalósítani azt. Ezt a Vatikán is nagyon jól tudja, ezért magát a klasszikus szinódust időben eltolta, és több megelőző szakaszt helyezett elé:

Ütemezés
2021. október 9. Rómában Ferenc pápa megnyitotta a Püspöki szinódust.
2021. október 17. Kezdetét vette az egyházmegyei szakasz
2022. május 1. Egyházmegyei szakasz vége, a helyi szintézisek megküldésének határideje.
2022. május 31. Püspöki karok elküldik a saját összegzésüket a Vatikán számára, amely alapján elkészül az 1. munkadokumentum (Instrumentum Laboris), amely a kontinentális összejövetelekhez szolgál alapanyagul.
2023. március 31-ig: Kontinentális szakasz hét kontinentális találkozóval, amelyeken hét záródokumentum fog születni, amelyek a második Instrumentum Laboris alapjául fognak szolgálni, amelyet a püspöki szinódus 2023 októberében, Rómában tartandó közgyűlésén fog feldolgozni.
(forrás)

E folyamatba illeszkedve a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség a téli-tavaszi ifjúsági találkozók előadásanyagául magát a Szinodális folyamatot tűzte ki, így a MenteMisszió ifjúsági találkozói a szinódusi kérdések megvitatásáról fognak szólni. Ennek egyik eszköze egy rövidebb kérdőív az ifjúság számára, mely gondolatébresztő a találkozók előtt, illetve lehetőség, hogy azok is hallathassák a hangjukat, akik magukra a személyes találkozókra sajnos nem tudnak eljönni. Aki pedig szívesen eljön és személyesen is megvitatja a kérdéseket a jelenlévőkkel, bekapcsolódhat az ifjúsági szinódusi szintézis elkészítésébe, melyet az Egyházmegye felé is továbbküld majd a Lelkészség.

Egyúttal bátorítjuk a fiatalokat, hogy ne csak kitöltsék az ifjúsági kérdőívet, hanem terjesszék ismeretségi körükben,  jöjjenek el a találkozókra, és hívják el oda barátaikat, ismerőseiket is. Aktuális programjaink az eseménynaptárban és Ajánló rovatunkban elérhetők.

 

MÁR KITÖLTHETŐ AZ EGYHÁZMEGYEI KÉRDŐÍV IS!

Időközben megjelent a várva várt egyházmegyei kérdőív, melyet ígéretünkhöz híven alább közlünk. Fontos tudni, hogy ez független az ifjúsági kérdőívtől, és néhány közös, vagy hasonló kérdés dacára több szempontból el is tér tőle. Néhány fontos infó az egyházmegyei kérdőívről:

  • Egyénileg és csoportosan is ki lehet tölteni, a kettő nem zárja ki egymást, így megteremti a lehetőséget, hogy a közösségek saját köreikben megbeszéljék a kérdőívben szereplő témákat.
  • Tíz témakörből lehet választani, melyek mindegyikében több kis kérdés szerepel, és mindenki azt a témakört válaszolhatja meg, amelyiket szeretné, tehát nem kell mindenre válaszolni.

Bátorítunk mindenkit, hogy ezt a nagyobb szabású kérdőívet is töltse ki, ez nincs életkorhoz kötve. Mindkét kérdőív esetén fennáll az anonimitás.

Végezetül pedig fontos kiemelni, hogy bár hasznos, de nem éri el a célját az a szinódus, ami csak addig érvényes, amíg tart. A szinodális folyamatot nem lehet lezárni. A szinódus célja, hogy a szinodális működésmód újra és újra beépüljön az Egyház életébe ott is, ahol bizonyos ideig nem szinodális szemlélet uralkodott. Fogjunk hát össze és építsünk együtt egy szinodális Egyházat!

Az Egyházmegyei kérdőívet itt lehet kitölteni márc. 31-ig: