Táborokra készülve

Táborra készülve- 8. hét

8. hét  Jézust rokonai keresik -cselekvő hitű

„Sokan ültek körülötte, szóltak neki: „Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.” Így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.”  Mk 3, 32-35

Mária tovább folytatja nehéz útját a hit ösvényén. Micsoda megaláztatást, szenvedést jelentettek neki azok a szavak, mikor még nem értette meg a benne rejlő dicséretet. Egy asszony a tömegből lelkesen odakiáltotta Jézusnak: „boldog a méh, amely hordott és az emlő melyet szoptál”. Ez olyan dicséret, amely egymagában képes boldoggá tenni egy édesanyát. De Mária, ha jelen volt, vagy utóbb elmesélték neki, nem sokáig élvezhette a dicséretet, mert Jézus rögtön sietett kijavítani: „hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát és hűségesek is maradnak hozzá!” (Lk 11,27-28)

Szent Ágoston írja: Boldogabb Krisztus tanítványnőjének lenni, mint Krisztus anyjának.

De vajon Szűz Mária nem hallotta és tette meg az Atya akaratát? Nem volt leghűségesebb tanítványa Fiának? Dehogynem! Azáltal, hogy Mária megteszi Isten akaratát, több lesz, mint Jézus fizikai szülőanyja. Hitbeli, lélekbeli anyja is lesz a Megváltónak, mint a legengedelmesebb tanítvány!

Mi is földi „Máriává” lehetünk, ha sikerül meghallani és tettekre váltani Krisztus szavát. Ezen a héten figyeljünk arra, hogy cselekedeteinken látszódjon meg, Istenhez tartozunk.  Néhány ötlet arra, hogy egy régiós fiatal miként élheti meg a máriás lelkületet a Lelkiségi Dokumentum szerint:

  • rendszeres Szentírásolvasás (engedni, hogy Isten szava testté váljon benned)
  • rendszeres gyónás, áldozás (vagyis Jézus-hordozása szíved alatt)
  • rózsafüzér és napi ima
  •  bántó önérvényesítés helyett alázatos szolgálat
  • őszinte, de szeretetteljes kommunikáció
  • rugalmasság
  • képesség dönteni, elvállalni feladatokat, majd hűségesen, alaposan végigcsinálni, ha kell a háttérben, láthatatlanul

Vö: Második előadás 6., 9. oldal