Táborokra készülve

Táborra készülve- 7. hét

7. hét- Jézus 12 évesen a templomban marad -kiüresedés, fejlődés a hit útján

„Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.” Lk 2,48-51

Amikor háromnapi lázas keresés után ráakadtak Jézusra a templomban, akkor kezdődött el Mária számára a kiüresedés húsvéti misztériuma. Jézus és Mária közé egy másik, végtelenül fontosabb akaratot ékeltek, amely másodrangúvá tett minden más kapcsolatot, még a hozzá fűződő fiúi kapcsolatot is.

Mária kiüresedése abban állt, hogy ahelyett, hogy érvényt szerzett volna a Messiás anyját megillető jogainak, hagyta magát kivetkőzni belőlük, s külsőleg olyannak látszott, mint más asszonyok.

Mária a hit zarándokútján haladt előre , amelyen Jézus vezette őt. Annak ellenére, hogy ő volt Jézus anyja, szenvedésből tanult engedelmességet. Nem abban az értelemben, hogy korábban megtagadta volna az engedelmességet, hanem egyre nagyobb engedelmesség kellett ahhoz, hogy túl tudjon jutni egyre nagyobb megpróbáltatásokon amelyek érték őt élete során. A tizenkét éves Jézus először válaszol „keményen” Édesanyjának, aki még akkor nem értette meg hogy Jézus miért mondta azt amit mondott, de elmélkedett rajta és ez is hozzásegítette hite fejlődéséhez. Ilyen értelemben tanulta Mária a hitet és az engedelmességet.

Nem olyan anyánk van, aki nem tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, fáradozásainkkal, kísértéseinkkel, mivel hozzánk hasonlóan „mindenben próbára tétetett, a bűntől azonban mentes maradt”.

Én mit teszek amikor nehézségekkel, fájdalmakkal,sértésekkel szembesülök? Elkezdem hibáztatni a körülményeket esetleg Istent magát? Tanuljunk Máriától, aki a szenvedés útján is egyre előrébb jutott a hit útján. Ha valami fájdalom, vagy nehézség ér a héten, ajánljam azt fel és Máriával lépjek tovább Jézus felé.

Vö: Második tábori előadás 6-7. o (https://mente.hu/do…/isten-levele-maria-2017-nyari-tabor/)

hqdefault