Táborokra készülve

Táborra készülve 6. hét

6. hét- Jézust a templomba bemutatta- vallási hagyományokhoz ragaszkodó

„Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk 2, 22-24)

PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO - presentazione-di-gesu-al-tempioMária nem egy olyan Istenben hisz, aki csak neki mutatja meg magát titokban, hanem alázatosan csatlakozik a hívők seregéhez. Külső dolgok tekintetében is alkalmazkodik ehhez a hithez, aláveti magát a törvény minden előírásának. Körülmetélteti a gyermeket, bemutatja a templomban, szintén aláveti magát a tisztulási rítusnak, illetve húsvétkor felmegy Jeruzsálembe.
A Katolikus Egyházban: hinni elsősorban annyit jelent, mint csatlakozni az Egyház hitvallásához. Nem elég csak a szubjektív hit, ami a Biblia személyes értelmezésén vagy saját szűk csoportunk értelmezésén alapszik, mert így anélkül, hogy észrevennénk, lassan már jobban hiszünk magunkban, mint Istenben. Nem elég azonban a kizárólagos objektív, dogmatikus hit sem. Halott hitté válik, ha nincs mögötte belső személyes én-te kapcsolat Istennel. Azzal, hogy csatlakozom az Egyház hitéhez, magamévá teszem mindazok hitét, akik előttem jártak: az apostolok, a vértanúk, az egyháztanítók hitét.

Ezen a héten örülj annak, hogy a Katolikus Egyházhoz tartozol, hogy nem azt kell mondanod: hívő vagyok a magam módján. Ünnepelj Krisztussal, ha teheted menj el a héten egy Szentmisére, és járulj Szentáldozáshoz (és ha szükséges gyónjál előtte)!

Vö: Első tábori előadás (5.o.)
https://mente.hu/do…/isten-levele-maria-2017-nyari-tabor/