Táborokra készülve

Táborra készülve: 3. hét – Mária találkozik Erzsébettel – boldog, szolgáló

  1. hét – Mária találkozik Erzsébettel – boldog, szolgáló

Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. (….) Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért. (Lk 1.46-49, 56)

Mária egyetlen próféciája magáról, hogy boldognak mondják őt a nemzetek, és ő valóban boldog is volt. A húsvét utáni örömmel teli hangulatban koncentráljunk mi is az Istenben gyökerező boldogságra. Emellett Mária azért ment Erzsébethez, hogy őt várandóssága alatt segítse, szolgálja. Vegyünk példát róla ebben is!

MáriaésErzsébet

A 2017-es nyári táborok előadásai, illetve a felkészülést megkönnyítő segédanyagok itt elérhetőek!