Egyéb

Szent Márton, Pannónia szentje

Szent Márton, Pannónia szentje

 

Pénteken ünnepeljük Szent Mártont, emlékére sok helyen lámpás felvonulást szerveznek. Ki is volt ő? Hogyan kapcsolódik személyéhez a Márton-napi libapecsenye?

Márton 316-ban, vagy 317-ben született Savariában, a mai Szombathely területén.

Édesapja római katona volt. Érdemeiért Itáliában kapott földbirtokot, ezért Márton a mai Pavia területén töltötte gyermekkorát. 12 éves korában szülei akarata ellenére kérte felvételét  keresztények közé. A püspök kézrátétele katekumenné, hittanulóvá avatta. Apja kívánságára 15 évesen belépett a hadseregbe, ahol 4 évig tartalékosként szolgált, ezután lett légiós. Szerénysége, szolgálatkészsége miatt kivívta társai megbecsülését.

Szent Márton székesegyház, Tours

Amikor légióját Galliába, Amiensbe helyezték, különösen hideg, fagyos tél volt. Márton egy utcán heverő koldust látva, köpenyét kardjával ketté vágta, és az egyik felét a koldusnak adta. Éjjel álmában Jézust látta, aki az általa koldusnak adott köpenyt viselte.

Amiensben keresztelkedett meg 22 évesen.

Simone Martini: Szent Márton leteszi a fegyvert (Assisi)

Két év múlva barbárok támadtak Galliára. Az ütközet előtt Márton kijelentette: Krisztus katonája vagyok, nem harcolhatok. A császár a csatától való félelemmel vádolta meg, de Márton megfogadta mindenki előtt, hogy másnap fegyvertelenül, Isten nevével az ajkán és a kereszt védelme alatt megy a csatába. Erre azonban nem került sor, mert a barbár frank sereg követeket küldött a császárhoz és békét kért. Ezen a császár is meglepődött, a csodának is nevezhető fordulat egy súlyos veszteséggel járó csatát akadályozott meg.

Ezután elhagyta a sereget, és Hilárius püspöknél jelentkezett szolgálatra. Kis idő múlva hazatért Pannóniába, ahol édesanyját is megtérítette.

Az ariánusok azonban elkergették hazájából, majd Itáliából is. Egy darabig remeteként élt először Tyúk szigetén, aztán Ligugében. Itt remeteközösséget szervezett, és innen Galliába hittérítő útra indult. Egyházközségeket létesített, amelyek később vallási központokká váltak. A megtérített vidékekre elküldte tanítványait, hogy folytassák a keresztény hit megszilárdítását.

Apostoli buzgósága, példamutató alázata révén Gallia-szerte ismerték és tisztelték. 371-ben megválasztották Tours püspökévé.  A legenda szerint nem akarta elfogadni ezt a tisztséget, ezért az őt kereső nép elől egy libaólba bújt, de a libák hatalmas gágogásukkal elárulták rejtekhelyét.

Márton szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt csodák következtében különös tiszteletnek örvendett. Az új toursi püspök székhelyén is a régi csendes életmódot kívánta folytatni. Mivel ezt nem tehette, Marmoutierben telepedett le. Új helyén folytatta hittérítő munkáját, járta a falvakat, sorra alapította a kolostorokat.

Európában számtalan település, templom kötődik valamilyen módon Szent Mártonhoz. Vagy azért tartják fontosnak a szentet, mert megfordult az adott helyen, esetleg szobrot állítottak neki vagy azért mert a templomot az ő tiszteletére szentelték. Így vagy úgy, de számtalan hely vallja magáénak Márton. Ezek a közösségek összefogtak, hogy a nemzethatárokat átlépve összeköttetésbe kerüljenek egymással: megmutassák a zarándokoknak és rajtuk keresztül a világnak Szent Márton tiszteletüket, hagyományaikat, emlékeiket, Szombathelytől Toursig. Ez az egész Európát behálózó kezdeményezés 2005-ben az Európa Tanács támogatását is megszerezte, és így létrejött a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal.

Csodák sora kísérte Márton püspök működését: betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, ördögtől megszállottak megszabadítása volt a bizonyítéka az ő isteni kiválasztottságának. Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is. Nyolcvan éves elmúlt, de még járta a vidéket, látogatta az egyházközségeket. Vidéken érte a halál, ahol egy egyházközségben támadt vitát akart elsimítani. Itt betegedett meg, napokig feküdt magas lázzal hamuból kialakított fekvőhelyén. 397 november 8-án halt meg. Toursban temették el november 11-én. Temetésén közel 2000 szerzetes és hatalmas tömeg vett részt.

Simone Martini: Szent Márton temetése (Assisi)                  Sírja a torusi bazilikában

Sulpicius Severus írt róla életrajzot, aki személyesen is ismerte a szentet.

Forrás: https://www.academia.edu/40363054/Sulpicius_Severus_Szent_M%C3%A1rton_%C3%A9lete

Magyar vonatkozások:

Szent Márton szülőháza – a legenda szerint – az egykori ókeresztény temető területén álló szombathelyi Szent Márton-templom északi mellékkápolnája, a Szent Márton-kápolna helyén állt. A kápolna bejárata fölött olvasható a felirat: HIC NATUS EST S(anctus) MARTINUS, azaz Itt született Szent Márton. Egy újabb kori legenda szerint a templom előtti kút vizével keresztelte meg édesanyját a Sabariába hazalátogató Márton.

Szent Márton kútja

Rumi Rajki István: Szent Márton megkereszteli édesanyját

Szent Márton – Boldogasszony szűz Mária mellett – Magyarország társpatrónusa. Őseink hitében Márton katonaszentként az ország katonai védelmét hivatott az égből beteljesíteni. A Kárpát-medence Szentmárton nevű településnevei az Árpád-kori Magyarország magyar lakta nyelvterületét mintegy névmisztikai-védmű kerítik körbe, szellemi síkon szolgálva ezzel a határok védelmét.

Szent Istvánhoz és a magyarok Márton-tiszteletéhez kötődik a legenda, amely szerint a nagy király álmában az országra törő besenyő hadakat látva, eképpen kiáltott föl: Távozzatok, mert az Úr védelemre adta Szent Mártont, aki nem engedi, hogy az igazak legelőjét pusztítsátok! Szent István ekkor tette meg az ősi Boldogasszony védelme alatt álló nemzet fölé, s köré emelkedő ország társpatrónusává, a honfoglalás előtt a hunok által már nagy tiszteletnek örvendő katona szentet.

Márton kolostorépítő szent is egyben. Nemcsak a Liguigé és Marmoutier francia bencés apátságok építője és alapítója.

Nem véletlenül épült szent Márton hegyére, Magyarország első tanító fellegvára sem, a Szent István jóváhagyásával épült Pannonhalmi Bencés Kolostor, amelyet évszázadokon át Szentmártonhegyi apátság néven emlegett.

*

Istenünk, Atyánk! Tégy bennünket nyitottá egymás iránt, és segíts, hogy meghalljuk a másik csendes kérését. Adj erőt, hogy egységben legyünk és egymásért legyünk. Hadd legyünk mi magunk is Szent Mártonná, hadd öltöztessük fel a mezíteleneket, hadd osszuk meg mindenünket azokkal, akik segítségünkre várnak.

 *